Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
2022 BÜTÇESİ 85 MİLYON TL OLARAK PLANLANIYOR

Bartın İl Genel Meclisi’nde 2022 yılı bütçe maratonu başladı. İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarında 2022 Mali Yılı Performans Planı, 2022 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programı ile 85 milyon olarak belirlenen 2022 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri gerçekleştirilecek. Toplantılar ise 20 gün sürecek.

Okunma: 801

03.11.2021 13:04

Facebook'ta Paylaş

Bartın İl Genel Meclisi’nde Kasım ayı toplantıları gerçekleştirilen ilk birleşimle başladı. İlk toplantı  Özel İdare Meclis toplantı salonunda İl Genel Meclis üyeleri Ali Eyüpustaoğlu, Uğur Yılmaz, Göker Giray Gülsoy, Kadir Saraç, Bekir Karabacak, Ayhan Özçelik, Nurdanur Metin, Atnen Aydoğan, Bahattin Kazguç, Abdullah Kaleli ve Orhan Ölçek’in katılımıyla İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun Başkanlığında gerçekleştirildi.  

 

Toplantılar 10 gündem maddesi ile başladı

 

       10 gündem maddesiyle başlayan ve toplantı gündem maddelerine geçmeden önce  değerlendirme yapan Meclis Başkanı Kenan Dursun 5302 Sayılı Özel İdare Kanunu gereği Kasım ayı meclis toplantılarında görüşülmesi zorunlu olan 2022 Mali Yılı Performans Planı, 2022 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programı ile 85 milyon olarak belirlenen 2022 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin yapılacak olması nedeniyle toplantıların 20 gün süreceğini belirtti.

        Kasım ayı toplantılarının önemine vurgu yapan Başkan Dursun, 20 gün sürecek olan yoğun mesainin kendilerini beklediğini ifade ederek, “Meclis ve komisyon çalışmalarında fedakârca çalışacağımız meclis üyelerimize, özel idaremizin tüm çalışanlarına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızdan katkı verecek herkese şimdiden teşekkür etmek isterim.”dedi.

 

Başkan Dursun, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleriyle göreve gelen 7. dönem meclisinin ikinci bütçe dönemi içerisine girdiklerini bu sebeple Kasım ayı toplantılarının bütçe görüşmeleri nedeniyle önem taşıdığını söyledi. Devamında 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 yılı bütçeleri ve gerçekleşme oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

 

 

2022 yılı bütçesi 85 Milyon olarak öngörülüyor

 

Dursun özellikle 30 milyon olarak belirlenen 2015 yılı bütçesinin yüzde yüz gerçekleştiğini, 34 milyon olarak belirlenen 2016 bütçesinin yüzde 98’lere ulaştığını, 39 milyon olarak belirlenen 2017 bütçesinde 1 milyon fazla vererek 40 milyon olarak bir ilki yaşadıklarını, 43 milyon 600 TL belirlenen 2018 bütçesinin de 1 milyon 800 TL fazla vererek 45 milyon 400 TL olarak gerçekleştiğini, 47 milyon olarak belirlenen 2019 bütçesinde yüzde yüz gerçekleşmenin yaşandığını, 2020 yılı bütçesinde yüzde yüzlere varan bir gerçekleşme yaşandığını 2021 yılı Kasım ayı itibariyle oransal olarak iyi bir rakamla gerçekleşeceğini ifade etti. Geçmişteki 7 bütçe dönemine bakıldığında yatırımların zirve yaptığı bir bütçe dönemleri olarak hafızalarda yer aldığını söyledi. Sözlerinin devamında bütçelerin bir öngörüyle hazırlandığını, geçmiş bütçe dönemlerindeki başarılı süreçten edinilen tecrübeyle 2022 yılı bütçesinin de 85 milyon olarak öngörüldüğünü açıkladı. Yine her zaman olduğu gibi spor, eğitim, tarım, kültür, ulaşım ve alt yapı hizmetleriyle Bartın’ın  tüm kesimlerini kucaklayan çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi.

2022 yılı eğitime ayrılan ödenek 10.599.357,00 TL

 

Başkan Dursun, 2022 yılı bütçesi içerisinde yine en önemli kaynağın eğitim yatırımlarına ayrılacağını söyleyerek günümüz eğitim sisteminde okulların fiziki yapılarının son derece önemli olduğunu bu kapsamda il genelinde ihtiyacı olan okullarda modernize çalışmalarının programlarda yer alacağını belirtti.

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 10.599.357,00 TL olarak bütçesinin öngörüldüğünü, bu kapsamda ihtiyaç olan bazı ilkokul ve ortaokulların onarım ve çevre düzenlemesi işlerinin planlanarak programa alınacağını, her bütçe döneminde olduğu gibi bu bütçe döneminde de bir okul kazandırma sözlerinin arkasında duracaklarını bu kapsamda 2019 yılında 2.500.000.00 TL ödenek ile programa alınan Ömer Tepesi Ortaokulu yapım işinin 2020 yılı bütçesiyle de 2 milyon TL ödenekle desteklediklerini, 2021 yılı bütçesinde ise 1.800.000,00 TL ödenek ayırarak toplamda 6.300.000,00 TL ödeneğin hazır halde olduğunu 2022 yılında da ayrılacak bütçe ile de okul arsasındaki hukuki problemlerin aşılmasına müteakip ihale aşamasına geçilerek Ömer Tepesi Ortaokulu inşaatının tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Dursun, 2003 yılından bugüne bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığınca İlimize 41’in üzerinde okulun Bartın’a kazandırılmasına büyük katkısı olan başta TBMM Adalet Komisyon Başkanı Milletvekili Yılmaz Tunç olmak üzere Bakanlık Yetkililerine de teşekkürü  bir borç bildiklerini söyledi.

 

İmar uygulamasında yeni düzenlemelere yer verilecek

 

Meclis Başkanı Kenan Dursun, İmar  ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 2022 yılında İl genelinde yapacakları uygulamalı imar planları ve 18 uygulamalarının Bartın’ın sorunlu alanlarındaki imarının çözümüne katkı sağlayacaklarını belirterek gelişme alanı olarak belirlenen yerlerde yapılacak alt ölçekli planlarla da Bartın’ın doğru yönde gelişmesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Bu çerçevede geçmiş yıllarda sahil kesimindeki  başarılı çalışmalara imza attıklarını da açıklayan Dursun, 2022 yılında yine aynı çalışmaların kapsamını genişleterek gelişme sürecinin devam ettiğini, bu kapsamda 25 binlik planda üniversitenin bulunduğu Kutlubeyyazıcılar Köyü civarındaki İl Özel İdarenin sorumluluk alanında bulunan Çeştepe ve Esenyurt köylerinin uygulama imar planlarının tamamlanarak bu bölgede üst ölçekli planla belirlenmiş olan konut sanayi ve ticaret alanlarının korunduğunu, 2021 yılında plana dayalı 18.Madde uygulamasının başlatıldığını belirtti. Yürütülecek plan çalışmalarıyla İl’imizin gelişim sürecini büyük ölçüde etkileyecek olan Filyos Projesine hızlı entegre olması gereken başta turizme uygun deniz sahilleri ile üniversite etrafındaki gelişme alanını hızlı ve doğru planlayarak Bartın’ı geleceğe taşıyacak planları gerçekleştireceklerini ifade etti. Bu kapsamda yürütülen imar planı çalışmalarıyla geçmişte başarıyla uyguladıkları çalışmaları da dile getiren Başkan Dursun, imar konusundaki çalışmaların  geniş bir alanda sürdürdüklerini açıkladı.

Yapılan imar planına dayalı olarak 18. madde uygulaması ile birlikte sosyal alanları ve diğer tüm donatılarıyla birlikte plana dayalı gelişecek ve büyüyecek olan Mugada, Güzelcehisar, Büyükkızılkum, Hatipler, Çakraz plajlarında yapılan planlar ile bu sahilleri gelecek nesillere gönül rahatlığı ile bırakacaklarını ifade eden Dursun, Özel İdarenin sorumluluk alanında yer alan diğer sahillerde de aynı planlama çalışmalarının peyder pey devam edeceğini de sözlerine ekleyerek 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Hatipler ve Büyükkızılkum sahillerini kapsayan imar planına dayalı peyzaj çalışmalarının Bakanlığın destekleri ve İdarenin katkılarıyla başlatılacağını yine aynı kapsamda Mugada sahilinde Bakanlık desteğiyle yeşil yürüyüş ve bisiklet yolu projesinin de hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Dursun yapılacak düzenlemelerin Filyos Projesi projeksiyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı. 10 yıldan bu güne bu kapsamda yapılan Mugada, Güzelcehisar ve Çakraz sahillerinde yapılan düzenlemelerle önemli bir mesafenin kaydedildiğini de söyleyen Dursun bundan sonra yapılacak çalışmalarla Bartın’ın gerdanlığı olan sahilleri turizme kazandırarak çok daha yaşanabilir hale getirme gayreti içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

 

51 Özel İdare arasında bir ilk gerçekleştirildi

 

 

İşletmecilik süreciyle ilgili açıklama yapan Başkan Dursun içme suları projelerinin 14 yıl gibi uzun bir süre Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütüldüğünü, son dönemde kapsamının genişletilerek büyük gurup sularının köylerde hayata geçirildiğini, fakat gelinen yeni süreçte yapılan kapsamlı ve büyük tesislerin haklı olarak muhtarlıklar eliyle işletilmesinde zorlukların ve devamında sorunların yaşandığını, halen birçok köyde işletme sıkıntısından kaynaklı yüksek maliyetli şebekelerin var olduğunu, o nedenle milyonlarca harcama yapılarak köylere kazandırılan tesislerin vatandaşlara sağlıklı ve çok daha ekonomik bir şekilde profesyonel bir işletme anlayışıyla işletilmesinin yapılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan sorunun çözümüne ilişkin uzun bir süre mevzuatlar çerçevesinde çözüm arayışlarının olduğunu da söyleyen Başkan Dursun, İl Özel İdaresi kanununda kendilerine içme sularının işletilmesi hususunda açıkça bir görev tarifinin olmadığını, bunun yanında mevcut köy kanunun muhtarlara verilen işletme yetkisinin günümüz şartlarını tarif edemediğini, o nedenle her iki kanunda işletme sahibinin tam tarifinin yapılmamasından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için yine 51 İl Özel İdareleri arasında ilki gerçekleştirerek içme suları işletme yönetmeliğini 05/09/2019 tarihli ve 100 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla günümüz şartları ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde hazırlandığını açıkladı. Mevzuat gereği çıkartılan yönetmeliğin maddi konuları içermiş olması nedeniyle Sayıştay’ca da onay görmesi gerektiğini söyleyen Dursun, bu süreci Sayıştay'a doğru ve açık bir şekilde iyi anlattıklarını, Bartın İl Genel Meclisinin çıkartacağı bu yönetmeliğin bu alanda yaşanan sıkıntıları ve oluşan kamu zararının önüne geçeceğini, bir başka yönüyle de diğer illere uygulamada çok önemli bir örnek teşkil edeceğini söz ile de ifade ettiklerini belirtti. Sayıştay'ın bu yönde samimiyetle gerçekleştirmiş olduğu inceleme ve değerlendirmesinde ‘Bartın İl Genel Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 100 sayılı İçme Suları İşletme Yönetmeliğinin uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.’ ibaresiyle kendilerine ulaştığını söyleyen Dursun, şimdi bu yönetmeliğin Sayıştay’ca da kabulünden sonra İl Özel İdare bünyesinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulduğunu, işletmeciliği alınan ve alınacak olan hiçbir muhtara köyünün içme suyu tesisinin işletmesinin devri konusunda baskı yapmadan özellikle işletme sorunu yaşanan tesislerin işletmesini peyder pey devralacaklarını bugün itibarıyla işletmesi devralınan köy sayısının 18 olduğunu açıkladı.

 

        Ayrıca bu konuda işletmesi devralınan köylerde vatandaş memnuniyetinin giderek arttığını söyleyen Dursun, buradaki amacın idareye getireceği gelir önceliğinin olmadığını, bazı köylerde terfi sistemlerin çokluğu ve bu tesislerin enerjiye bağlı olarak işletme maliyetlerini artırdığını, muhtarların da elinde olmayan nedenlerle suyun tonunun 7 TL ye kadar ulaşan köylerin olduğunu ve bazı köyler de tesislerin işletilemez hale geldiğini o nedenle ortaya çıkan problemlere köklü çözüm getirecek olan İl Özel İdarenin bünyesinde kurulan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü eliyle yürütülmeye başladıklarını ifade etti. Amaçlarının içme sularında köylerde oluşan yüksek maliyetleri kabul edilebilir rakamlara çekerek köylere sıhhi açıdan çok daha sağlıklı içme ve kullanma sularını halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.

        Bu kapsamda işletmesi devralınan köylerde 2 yıldır bu hizmetten kar amacı gütmeksizin fiyat artışı yapmadan İl Genel Meclisinde alınan karar ile terfili sistemle çalışan köylerde 2.5 TL. artı KDV, cazibeli sistemle çalışan köylerde ise 1 TL artı KDV olarak 2 yıldır sürdürüldüğünü, amacın bu hizmeti işletme sıkıntısı yaşayan köylerin işletmelerini peyder pey devralmaya devam edeceklerini açıkladı

 

İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun     ayrıca sözlerinin devamında köylerde bu hizmetten faydalanan vatandaşların faturalarına ilave olarak ekstra bir komisyon veya masraf ödememeleri ve ödemelerini evlerinde kolaylıkla yapabilmelerinin sağlanması açısından İdare ile Ziraat Bankası arasında protokol yapıldığını, bu protokol sayesinde abonelere büyük bir kolaylık sağlandığını söyledi.

 

 

Yanaz Güreş alanı hizmete sunulacak

 

        Spor yatırımları ile ilgilide açıklamalarda bulunan Dursun, geçmiş yıllarda birçok köyde futbol sahalarının oluşturulması ile ilgili çalışmaların yapıldığını bunun yanında Amasra Stadyumu Tribün Yapımı işinin gerçekleştirilerek 600 kişilik modern tribünlerin spor severlerin hizmetine sunulduğunu söyledi. 2021 yılı bütçesiyle de amatör spor ve sporcuların desteklenmesine devam ettiklerini ifade eden Dursun, bu kapsamda ata sporumuz Karagucak Güreş Turnuvalarının çok daha modern bir alanda yapılabilmesi için özellikle güreş sporuna aşırı ilgi gösteren Geriş, Gerişkatırcı, Yanaz ve civar köylerin müştereken kullanabilecekleri 3000 metre karelik bir alanda Yanaz köyü sınırları içerisinde modern bir güreş alanını Bartın’a kazandıracaklarını söyleyerek projenin tamamlanmasıyla birlikte yine bu alanda Bartın’da bir ilki gerçekleştirmiş olacaklarını açıkladı. Bu kapsamda İl Genel Meclisi kararıyla 2020 yılında çalışma yatırım programına alınarak inşaatına başlanan güreş alanına Milletvekili Yılmaz Tunç’un da takibi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatından 1 milyon iki yüz bin TL lik ödenek aktarımı ile projeye hız kazandırıldığını ve bu sayede bölgeye modern bir spor tesisinin kazandırıldığını açıkladı.

 

 

Kapasitesi 3 katına çıkarılan asfalt plenti ile çalışmalar hızlandı

 

 

Meclis Başkanı Dursun 2021 mali yılı çalışma ve yatırım programının bütçesinin 65.000.000,00 TL olarak belirlendiğini, bu rakamın % 45 lik kısmının yatırımlara ayrılmış olmasının Bartın İl Özel İdaresini diğer birçok özel idarelerden farklı kıldığını ifade etti. Bu konudaki söylemlerini eyleme dönüştürmek için her zaman kararlı adımlarla yola devam ettiklerini belirterek son dönemde Özel İdare bünyesinde kurdukları beton santrali kilit parke tesisi ile asfalt plenti yenilenmesinin Özel İdareye hizmet noktasında sınıf atlattığını ifade etti.

 

        Devamında kurulan bu modern tesisler ile Özel İdarenin sorumluluk alanındaki 2317 km’lik yol ağında çok daha hızlı ve standardı yüksek yolları yaparak kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımdaki konforunun yükseltileceğini, özellikle kurdukları yeni tesisler ile köylerin ana gurup yollarında yapımına başladıkları kuru beton sistemiyle 30 yıl bozulmayan konforlu yolların halkın hizmetine sunduklarını yine aynı tesis de üretecekleri kilitli parke ile de köy meydanları başta olmak üzere tüm köylerin içerisinde modernleştirme çalışmalarını hızla tamamlamaya devam edileceklerini açıkladı.

 

        2021 yılı içerisinde KÖYDES ve Özel İdare programlarıyla yapılacak olan yol çalışmalarını rakamsal olarak paylaşan Başkan Dursun şunları ifade etti: “İl genelinde 125 kilometreye varan standart yükseltme çalışmalarımızın 62 km. sinin sıcak asfalt, 14 km. si kuru beton, 3 km.si ıslak beton, 30 km. si kilitli parke, 10.5 km sathi kaplama, 7 km si stabilize olarak yıl içerisinde yapılacak çalışmalarla tamamlanacak. Bunun yanında KÖYDES projesi kapsamında İlimize gönderilen 22 milyon TL ödeneğin tamamının yol ve ulaşım hizmetleri ile içme suları projelerine aktarılırken, bu ödeneklerin 6 milyon TL sinin içme sularına ayrılarak 68 proje olarak gerçekleştirilecek.”dedi. Dursun geçen yıl yapılan derin sondajlardan istenilen verimi aldıklarını, yapılan derin sondajlar ile yıllarca çözüme kavuşturulamayan başta Arıönü Kızılelma akbaba Hacıosmanoğlu ve çiftlik köyleri olmak üzere daha birçok köyde yetersiz olan su kaynaklarını zenginleştirdiklerini o nedenle bu sene de aynı yöntemle çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca geçen yıl yapılan en büyük projenin merkez ilçede Arıönü, Akbaba, Kızılelma, Hacıosmanoğlu ve Çiftlik köylerini kapsayan gurup suyunun sondaj ve yeni tesisinin yapım işi olduğunu yıllarca su sıkıntısı yaşayan bu bölge için alınan radikal bir karar ile Arıönü köyünde geçmişte içme suyu için kurulan mevcut sondajların hemen yanına açtıkları 300 metre derinliğindeki sondajda saniyede 30 litre suya ulaşılmasıyla büyük bir sevinci bölge halkıyla birlikte yaşadıklarını ve 5 köyü kapsayan içme suyu projesinin yapım işlerini de tamamlayarak bölge köylerini hasretle beklediği suya kavuşturmuş olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. İçme sularında bu ve buna benzer başarıyla sonuçlanan tüm projelerin tarihe önemli bir not olarak kaydedildiğini de belirten Dursun yeni yapılan tesislerin köylere tekrar hayırlı olmasını diledi.

 

 

        Su kaynağına ulaşılamayan köylerde ise yine farklı arayışın devam ettiğini söyleyerek yapılacak sondajlar ile de içme suyu sıkıntısı yaşayan köyleri bol ve kaliteli suya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

 

Ayrıca yeni yatırımları yaparken sürdürülebilirliği her zaman önemsediklerini de söyleyen Başkan Dursun o nedenle diğer projeler de olduğu gibi bu projeleri de kendi öz kaynakları ile hayata geçirdiklerini belirterek Özel İdarenin yatırımlarını istikrarla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Bartın İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisinin hayata geçirdiği yeniliklerin diğer Özel İdarelerce de yakından takip edildiğini söyleyen Başkan Dursun, son dönemde petrole dayalı mamul olan asfalt bitüm fiyatlarında %400 lere varan artışların sıcak asfalt maliyetlerini fazlasıyla yükselttiğini, o nedenle her şeyiyle yerli ve milli kaynaklardan üretilen beton yolların sıcak asfalta oranla % 50 oranında çok daha ekonomik maliyetlerle yapıldığını ifade etti. Bunun yanında kurulumunu tamamlayarak deneme üretimlerinin ardından Özel İdarenin programında yer alan 62 km sıcak asfaltı kısa sürede tamamladıklarını bundan sonraki yıllarda da saatte 160 ton kapasiteye sahip olan sıcak asfalt plenti ile görev ve sorumluluk alanımızdaki yolların çok daha konforlu hale getirileceğini söyledi.

 

 

Köylerdeki sosyal alanlar artırılıyor

 

                2009 yılında başlatılan ‘Tüm çocuklar mutlu olsun' projesiyle 12 yıldır aralıksız yürütülen çalışmalarla toplam 296 adet kurulan çocuk parklarıyla birçok çocuğu mutlu ettiklerini söyleyen Dursun, hedeflerinin 262 köye ulaşarak tüm çocukların mutlu olmalarını istediklerini söyledi. Aynı kapsamda 660 noktaya yolcu bekleme duraklarının kurulduğunu, bütçe imkânları doğrultusunda 2022 yılında da çalışmaların süreceğini, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini açıkladı.

 

Can kurtaran  hizmeti insansız deniz araçlarıyla çok daha etkin hale geliyor


Meclis Başkanı Kenan Dursun açıklamasının sonuna doğru ise             İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanlarında yer alan Büyükkızılkum, Hatipler, Mugada, Güzelcehisar, Bozköy, Çakraz, Göçkün ve Kapısuyu plajlarında günümüz teknolojileri kullanılarak 4 adet jet ski, 2 adet zodiak botlarla 8 sahilde 22 kişilik eğitimli kadro ile can kurtarma hizmetini vermeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Dursun özellikle Mugada, Güzelcehisar ve Çakraz sahillerinde yapılan yeni düzenlemeler ile yaz döneminde bölgeye yoğun tatilci akımının yaşandığını, bunun yanında Büyükkızılkum, Hatipler plajlarının da büyük ilgi gördüğünü, bu plajlarda her geçen yıl artan yoğunluk sonucunda özellikle Karadeniz'in çeken akıntısının tehlikesini bilmeyen tatilcilerin yaşadıkları boğulma vakalarının bu hizmet öncesinde her yıl onlarca ölümlü vakalara ulaşırken 6 yıldır yürütülen çalışmalarla boğulma tehlikesi geçiren 1880 vatandaşa müdahale edilerek canlarının kurtarıldığını, 2016 yılında sadece 1 vakanın ölümle sonuçlanarak 2017 – 2021 yıllarında sıfır vakayla sezonu tamamladıklarını belirtti. Devamında bu başarıyı önemsediklerini belirterek 2022 yılında insansız deniz araçlarını da cankurtaran filosuna katarak verilen bu hizmeti çok daha etkin hale getireceklerini söyledi.

 

“Geçmiş deneyimlerimizle profesyonelleşiyoruz”

 

Devamında Başkan Dursun, çevre hizmetleri ile ilgili de açıklamalarda bulunarak İdarenin görev ve sorumluluk alanında bulunan merkez ve ilçe köylerin evsel nitelikli katı atıklarının toplanması ve sağlıklı çevre bilincinin artırılması amacıyla köylerin çöp toplama hizmetlerini gerçekleştirdiklerini, bu konuda her geçen yıl çevre temizliğine daha da önem vererek her yıl araç ve konteyner sayılarını artırdıklarını, bu kapsamda 2021 yılında 400 konteyneri köylerin hizmetine sunarak toplamda 3040’a ulaştığını söyledi.

Yine 2020 yılında Milletvekili Yılmaz Tunç’un girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının organize ettiği İller Bankası tarafından da hibe kapsamında 540.040,00 TL bedelli 1 adet çöp nakil aracının kazandırıldığını,  bununla birlikte çöp toplama araç sayısının toplamda 7’ye ulaştığını, 11 kişilik personelle bu hizmetin verildiğini, 2022 yılında da bu alanın bütçe imkânları ölçüsünde güçlendirilerek verilen hizmeti çok daha profesyonel hala getirme gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

Yapılan açıklamaların ardından Başkan Dursun, İl Özel İdaresi’nin 2022 Mali Yılı Performans Programı ile Çalışma ve Yatırım Programı konulu dosyalarının Meclisin oy birliği ile tüm ihtisas komisyonlarına havale edildiğini, 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı konulu dosyanın da Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca Dursun,  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonu Oluşturulması ve Çalışma Usulü Başlıklı 28. Maddesi  gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Bütçe Tasarısı Raporunu beş iş günü sonunda Meclis Başkanlığına sunulması gerektiğini ve bundan sonrada Performans Programı ile Çalışma ve Yatırım Programlarının genel görüşmelere açılarak görüşüleceğini belirtti.

Sözlerinin sonunda Başkan Dursun; “Her yıl olduğu gibi bu yılda hep birlikte önümüze koyacağımız yeni hedeflere büyük bir heyecanla koşacak, Bartın’ımızı büyütmeye ve geliştirmeye hep birlikte devam edeceğiz. 20 gün sürecek Kasım ayı meclis çalışmalarına katkı sağlayacak olan Meclis üyelerimize ve idaremiz birim müdürlerine şimdiden teşekkür ediyor çalışmalarımızın Bartın’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”dedi.

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin