Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
“8 Eylül’e kadar itirazlar devam edecek”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında kabul edilen ve askıya çıkarılan Bartın İli 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı hakkında açıklamalarda bulundu. Akın yaptığı açıklamada, “Bartın Belediyesi olarak 2002 yılında 21 kurum ve kuruluştan görüş alarak başlattığımız, sonrasında 2015 yılında ihalesini yaptığımız 19 mahalle, 22 mücavir alanla ilgili Revizyon İmar Planları Meclis’ten geçti ve askıya çıktı. 8 Eylül Cumartesi gününe kadar itirazlar devam edecek, sonrasındaki 1 aylık süre içerisinde de itirazlar değerlendirmeler yapılacak.”derken planla ilgili gelen eleştirilere ise, “Bir sıkıntısı olan, sorusu olan varsa Belediyemize gelsin, itirazlarını, müracaatlarını yapsın.”ifadelerine yer verdi.

Okunma: 5697

03.09.2018 13:59

Facebook'ta Paylaş

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında kabul edilen ve askıya çıkarılan Bartın İli 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı hakkında açıklamada bulunarak gelen eleştirileri yanıtladı. Başkan Akın yaptığı açıklamada imar planları yapmanın her zaman zor olduğunu ifade ederek Bartın’ın önünü açacak olan bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

 

 

“8 Eylül’e kadar itirazlar devam edecek”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın imar planıyla ilgili yaptığı açıklamada şu satırbaşlarına değindi;
 “Bartın Belediyesi olarak 2002 yılında 21 kurum ve kuruluştan görüş alarak başlattığımız, sonrasında 2015 yılında ihalesini yaptığımız 19 mahalle,22 mücavir alanla ilgili Revizyon İmar Planları Meclis’ten geçti ve askıya çıktı. 8 Eylül Cumartesi gününe kadar itirazlar devam edecek, sonrasındaki 1 aylık süre içerisinde de itirazlar değerlendirmeler yapılacak. Biz İmar Planı’na yapılan itirazları her gün ilan ediyoruz.

 

 

 

“Kurum ve kuruluşlardan almış olduğumuz görüşlerin dışına çıkamayız”

 

 

Bu planlar nasıl yapılıyor? 17.07.2007 tarihinde bütün Türkiye’de çevre planları yapıldı. Bartın’da da Bartın, Zonguldak, Karabük çevre düzeni planı yapıldı. Bu planı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Bu plan bizim planımızın anayasasıdır. İl Özel İdaresi ve Belediye’nin de zaman zaman müdahil olduğu1/25.000’lik plan yapıldı. Bu plan da Bartın’ın merkezi, merkez köyleri, ilçeler, beldeler ve köyleriyle birlikte komplesi kapsıyor. Bunlar üst ölçekli planlar ancak biz de 1/5.000’lik ve 1/1.000’lik planlar yapıyoruz. 1/1.000’lik plan yaparken 1/5.000’liğe, 1/5.000’lik yaparken 1/25.000’liğe, 1/25.000’lik yaparken ise 1/100.000’lik planlara uymak mecburiyetindeyiz. Bu planları yaparken ‘ben şöyle yapacağım’ diyemeyiz. Ama 1/25.000’lik planda ‘şurayı da açacaksın’ derse de eğer DSİ ‘burası sulak bölge’, Tarım Bakanlığı ‘burası tarım arazisi’, Orman Bakanlığı ‘burası orman’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘burası doğal sit’ diyorsa eğer Belediye’nin asla bir şey yapma yetkisi yok. Bir de kurum ve kuruluşlardan almış olduğumuz görüşlerin dışına da çıkamayız. Biz Bartın’daki bu kurum ve kuruluşlardan görüşleri aldıktan sonra plan yapmaya başladık. Bu planı ihale ettik ve ihaleye giren 4 firmadan birisi ihaleyi aldı. Bu firmayla da 3 yılı aşkın zamandır çalışıyoruz.

 

 

 

“Bin 200 aileyi de mağduriyetten kurtaralım istedik”

 

 

 

 

 

 

Bu planı da 4 standardın üzerine oturtturduk. Birincisi; mümkünse Bartın’ın merkezine yani 15 mahalleye hiç girmemek. Neden 19 değil de 15 mahalle? Çünkü diğerleri yeni girdi. İkincisi; 1/25.000’lik planda Bartın’da sarı olarak gösterilen yerler var. Buralar gelişmeye açık, imara açılacak bölgeler. Üçüncüsü: Bartın’da tarımdan çıkarılan ve bakir olan yerlerin hepsini açacağız. Dördüncüsü de 45-50 yıldır kangren olan, yaklaşık da bin 200 aileyi ilgilendiren Aladağ, Karaköy’ün Kıran Mevkii’nde, Esentepe’de Dere Mahallesi denilen 97. sokak’ta, Tuna Mahallesi’nde 95 parsel, Karaçay’ın komplesi bu vasfa sahip. Bir ada var adanın üzerinde bir haritacı gelmiş çizmiş, yollarını göstermiş, senetle satılmış. Bazılarının üzerine evler yapılmış, bazılarına hiç dokunulmamış ama kimse benim yer var diyemiyor, biri diğerini icra etse arazi komple gidebiliyor. Böyle sıkıntılı bir durum da var. Buraları biz de 18. maddeyi uygulayarak yaparak bin 200 aileyi de mağduriyetten kurtaralım istedik. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Encümene geldi, Harita Mühendisi’ne verdik, o şuanda çizimlerini yapıyor. İnşallah yılbaşına kadar bin 200 aile bizden yerinin tapusunu almış olacak. Bu 45-50 yıllık bir mağduriyetti ve aslında bu plan sadece bunun için bile yapılmalıydı.

 

 

 

 

 

“Hakkaniyetli bir plan”

 

 

Bir de 18. madde denilen bir madde var, hamur maddesi. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesini buralarda uygulamazsanız belki 15-20 vatandaşın yeri tamamen yok oluyor. Ama bununla ise; hamur yapıyorsunuz, kimin yerinden ne geçerse geçsin, isterse tamamen yok olsun Kanun gereği yüzde 40’ını alıyorsunuz yollara ve parklara, vatandaşa ise yüzde 60 da vatandaşa imarlı yer kalıyor. 5’i hisseli olmak üzere 13 yerde de bunu yaptık. Yani bu plan hakkaniyetli bir plan. Bazı vatandaşlar benim yerim ormana kalmış diyor ama ormana bırakan biz değiliz. Bazılar da tarıma kalmış diyor bunu yapan da biz değiliz. Biz ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini uygulama mecburiyetindeyiz. Vatandaşlarımız bu tür itirazlarını bize yapıyor ama Bakanlığa da yapabilirler. Çünkü muhatabı onlar. Bu planda münferiden eksiklikler de var. Bunlar da düzelecek.

 

 

 

 

500’e yakın kişi itirazda bulundu”

 

 

 

Bugüne kadar Belediyemize 500’e yakın kişi itirazda bulundu. Bunların bir kısmı haklı itirazdı bir kısmı da benim yeşil alanım, parkım vardı bunu neden çıkardınız denilen yerler var. Kanun gereği yüzde 2’lik bir kısmı bu tür donatılara bırakacaksınız. Eğer biz A şahsın yeşil alanını imara çevirdiğimizde B şahsın imarını da yeşile çevirme durumundayız. Bunu nasıl yapacağız? İşte bu hakkaniyetsizlik olur. Biz Bartın Belediyesi olarak bu planı saklamıyoruz. Belediyemizde askıda çık bir şekilde bulunuyor ve aynı zamanda her gün ilan ediyoruz. Herkes gelip itirazını yapabilsin diye. Yani bu planın gizlisi saklısı yok. Eğer vatandaşlarımız 8 Eylül’e kadar itirazını etmezse hakkı kaybolacak. Diyelim ki itirazını yaptınız ve Bartın Belediyesi tarafından düzeltilemedi. Bu durumda da mahkeme hakkı doğuyor. Eğer itiraz etmezse mahkeme hakkı da olmuyor. Bu nedenle biz diyoruz ki; eğer düzeltilebilecek bir şeyse ve bizim buna gücümüz yetmiyorsa siz mahkeme hakkınızı kullanın diyoruz.

 

 

 

 

1 yıldır irdeleyip inceliyoruz”

 

 

 

Yani burada Belediye Başkanı olarak ben, Belediye Şehir Plancımız, Belediye İmar Müdürü, Harita Mühendisi, planın ihalesini alan firmanın 2 şehir plancısı, Milliyetçi Hareket Parti’den, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ve AK Parti’den İmar Komisyonu Üyesi arkadaşlarımız olmak üzere yaklaşık 13 kişilik ekiple biz bunları 1 yıldır irdeleyip inceliyoruz. Bir hata olmasın diye de çok büyük titizlikle çalıştık. Hiç kimseye de şurayı imar alanına çevirin demedik, dememde. Benim evlerim falan var çok şükür ama benim 1 metrekare dahi yerim yok, arsam yok, tarlam yok, parselim de yok. Biz Belediye Başkanlığı görevini ne kendi menfaatimiz için kullanırız, ne de başkasına kullandırırız. Biz o vasıfla buraya geldik, bundan sonra da bu vasıfla devam edeceğiz.

 

 

“Bartın’ın kaçış yolu”

 

 

İşte Bartın’ın kaçış yolu! Peki bu plan olmasaydı ya da seçimden sonraya kalsaydı olur muydu? Tabi ki olurdu. Ama biz Bartın’ı büyütmeyecek miyiz? Biz Bartın’ı geliştirmeyecek miyiz? Bartın sıkıştı demiyor muyuz? Bartın’da bir trafik sorunu olduğunu hepimiz söylüyoruz ve bu sorun var. Bartın 10 binken 100 bin oldu ama hala aynı yollar var. Trafik sorunu çözmek için binaları mı yıkacaksınız? Artık yeni yollar açmak lazım ama 18.madde olmadan bunu yapamıyorsunuz. Biz bu planda ‘kaçış yolu’ dediğimiz yeni bir çevre yolu yaptık. Bu yol; Orman İşletme Müdürlüğü’nün oradan giriyorsunuz, Ağdacı’nın üzerinden Irmak kenarına doğru geçiyorsunuz, oradan da Gecen Köyü’ne geçiyorsunuz. 25 metrelik bir yol. Biz şimdi bu yolu yapmayalı mı, 18 uygulamasını yapmayalım mı, seçim dönemi puan kaybederiz mi diyelim? Bu planı görenler teşekkür ediyor zaten ama eleştiriler de olacaktır olmalı da zaten. Ama kim ne derse desin bu planda emeği bulunan herkes Bartın’ın geleceğini düşünerek hareket etmiştir. Bunu da herkes böyle bilmelidir. Kesinlikle hakkaniyetsizlik olmamıştır. Hak yeme olmadığı gibi de kimseye ilave bir menfaat sağlanmamıştır. Bunu özellikle halkımızın bilgisine sunuyorum.

 

 

“Bartın’ı geliştirmemiz lazım”

 

 

Bartın’ı geliştirmemiz lazım. Genel olarak Belediye Başkanları 18 uygulamasından korkarlar ve kolayca bu işe girmezler. Ama bu uygulama yapılmazsa Bartın büyüyemez. İlerleyen zamanda bir Belediye Başkanı ve Meclis vardı. Elini taşın altına koydu ve 18 uygulamasını yaptı. Bartın’ı geliştirdi.’ diyecekler. ‘Filyos Vadisi projesi tamamlandıktan sonra Bartın’ı geliştirecek, Bartın büyüyecek’ diyoruz. Peki bunlar yapılmazsa Bartın nereye büyüyecek? Yeni yerleşim alanları yapmak zorundayız. Yerleşim alanlarını da modern bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ağdacı bölgesi Bartın’ın devamı şeklinde Şiremirçavuş ve Gecen Köyü de 2 katlı, 3 katlı villa tipinde olacak. Yani Bartın’a girerken yapı biraz daha farklı olacak. Çünkü o bölge villalar bölgesi olarak görünüyor. Bakanlık ve Şehir Plancıları da zaten bunu ifade ediyor. Kim ne söylemiş diye bakarsak biz Bartın’da iş yapamayız. Bartın’da yol yaparken bile konuşuyorlar. Biz doğalgaz çalışmalarına başladığımızda ‘buralar köy oldu’ dediler. Bu işler de böyle oluyor. Birileri konuşacak ama Bartın Belediyesi çalışmalarına devam edecek. Daha evvel bu memlekette imar planına kimse bakamazdı. Belediyedekiler dahi bakamazlardı ama artık her şey açık ve şeffaf. Bir sıkıntısı olan, sorusu olan varsa Belediye’mize gelsin, itirazlarını, müracaatlarını yapsınlar.”

 

Haber: Haluk Türkoğlu

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin