Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BİN 886 KİŞİ BAŞVURDU

Sayının giderek çoğalması bekleniyor...

Okunma: 6096

28.10.2016 12:05

Facebook'ta Paylaş

 

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun uyarınca belirlenen son başvuru tarihinin 25 Kasım 2016 tarihine uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ekrem Öztekneci Bartın’da SGK borçlarını yapılandırmak için bin 886 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

 

26 Ekim 2016 tarihli ve 29869 Sayılı Resmi Gazete ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6736 sayılı Af Kanununda Başvuru süreleri SGK ve Vergi Borçları için tüm maddeler 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatıldı.

 

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikleri SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci basın toplantısı düzenleyerek anlattı.

 

6736 Sayılı Yasada Değişiklik Resmi Gazete de yayımlandığını belirten SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, “3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 42üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6’ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. 6736 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden(bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine(bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır” dedi.

Bin 886 kişi başvuru yaptı

 

SGK İl Müdürü Öztekneci, Bartın’da SGK borçlarını yapılandırmak için bin 886 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtirken 6736 sayılı Kanunla ilgili bazı açıklamalarda bulunarak yapılandırma koşulları ile ilgili bilgiler verdi. Öztekneci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

“6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun, SGK alacakları olmak üzere devletin bazı alacaklarını yeniden yapılandırılacak. 2016 yılı Haziran ayı ve daha önceki aylara ilişkin SGK alacakları ve bunların gecikme cezaları yapılandırma kapsamına girmektedir. İdari para cezalarında da bir değişiklik oldu. 25 Kasım 2016’ya kadar müracaatı olanların 31 Aralık 2016’ya kadar olan idari para cezaları yapılandırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu 6736 Sayılı Kanunla ilgili yayımladığı 2016/18 sayılı genelgede idari para cezası borçlarının yapılandırılabilmesi için şu koşulların yerine getirilmesi gerektiğini belirtmişti; idari para cezasının 2016/06 dönemi ve öncesi dönemlere ait olması, 19 Ağustos 2016 tarihi ve öncesinde kesinleşmiş olması (yani bu tarihten en geç 15 gün önce işverene tebliğ edilmiş olması), işverenin bu borçlarını yapılandırmak için 31.10.2016 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyordu. Ancak 19 Ağustos 2016 tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çeşitli sebeplerle işverenlere tebliğ edilmeden bekleyen o kadar çok idari para cezası var ki bu da işverenlerin mağduriyetine sebep olmakta ve işveren suçu olmadan yapılandırma hakkından faydalanamamaktaydı.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu 6736 sayılı kanunla ilgili yayımlamış olduğu 2016/22 sayılı genelge ile bu konuya bir çözüm getirdi ve idari para cezalarında yapılandırmadan faydalanabilmek için şartları değiştirdi. Yeni durumda SGK idari para cezası yapılandırmasından faydalanabilmek için; idari para cezasının 2016/06 dönemi ve öncesine ait bir döneme ait olması, işverenlerin idari para cezasını yapılandırmak için en geç 31.10.2016 tarihine kadar SGK’ya başvurmaları, idari para cezasının en geç 31.12.2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması gerekiyor.

 

Ayrıca, gecikme cezaları affedilecek, bunun yerine TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı, borç asılına eklenerek tahsil edilecektir.

 

İdari para cezaları

 

Yapılandırma kapsamında, idari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50 si silinecektir. Yani 100 lira idari para cezası, 40 lira da bunun gecikme cezası olan bir borçlu bu tutarı öderken borç aslını 50 lira olarak, 40 lira gecikme cezasını da 50 lira borç aslına uygulanacak enflasyona göre güncellenecek tutarla birlikte ödeyecektir.

 

Taksitlendirme imkanı

 

Yapılandırma kapsamında, SGK'ya borcu olanlardan borcunun tamamını peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacaktır. SGK'ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde ödeme yapabileceklerdir. Böylece; 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödenebilecektir.

 

GSS borçları

 

 

Son yapılan değişiklikle Genel Sağlık Sigortası(GSS) tarihlerinde bir değişiklik yapılmadı. Yapılandırma Genel Sağlık Sigorta Borçlarını (GSS) da kapsıyor. 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların, gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç aslını vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecektir.

 

Gelir testi için de Müdürlüğü’müze 127 kişinin yapılandırma müracaatı bulunmaktadır.

 

Gelir testi yaptırmamış olanlara 01.09.2016 ile 02.01.2017 tarihleri arasında gelir testine müracaat etme 28.02.2017 tarihine kadar yapılandırmaya ve ödemeye müracaat etme hakkı tanınmıştır. Belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri ödenme imkânına kavuşmuş olunacaktır. Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalılar, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

 

İşveren nelerden yararlanacak?

 

Kanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıran ve borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren; bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak, teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca daha önce tecil edilen, taksitlendirilen ve yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları talep edilmesi halinde yeniden yapılandırılabilecektir.

 

Kapanan işyerlerine ait 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemedikleri 50 lirayı aşmayan borçları ile tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı ceza tutarı 100 lirasını aşmayanlar silinecektir.

 

Yapılandırma hangi durumlarda kaybedilecek?

 

Kanun kapsamında SGK borcu olanlar, yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödememesi, taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedeceklerdir.

 

Başvurular ne zaman başlayacak?

 

Kanun kapsamında borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler, 25 Kasım 2016 tarihine kadar başvurabilecekler. Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler ise ilk ödemeyi 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapabileceklerdir.

 

Hangi alacaklar yapılandırma kapsamında?

 

Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takıp edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranlar, esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen surede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yıl, Şubat ay, ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranlar, esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

 

Ziraat Bankası ile protokol

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle yeniden yapılandırma kapsamındaki 4B'li (BAĞ-KUR) vatandaşlara, borçların, ödeyip emekli olabilme imkanı sağlanmıştır. Yapılan protokol ile prim borcundan dolayı emekli olamayan BAĞ-KUR kapsamındaki kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkâr ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanarak emekli olma imkanı getirilmiştir. Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurarak alacakları Prim Borcunu Ödemesi Halinde Emekli Olabilecek' yazısıyla Ziraat Bankası şubelerine müracaat edebileceklerdir. İmkandan ayrıca, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4B'den yaşlılık aylığı ağlanabilecekler, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan yaşlılık aylığı ağlanabilecekler, askerlik ve doğum borçlanmasın, yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler de yararlanabilecektir.”

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1594656462.732020-07-13 19:07:42