Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BÜTÇE MARATONU BAŞLADI 2023 BÜTÇESİ 195 MİLYON TL

Bartın İl Genel Meclisi’nde 2023 bütçe maratonu başladı. İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun başkanlığında başlayan toplantılar 2023 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin yapılacak olması nedeniyle 20 gün sürecek. Meclis Başkanı Dursun bütçe tahmini ile ilgili yaptığı açıklamada ise geçmiş bütçe dönemlerindeki başarılı süreçten edinilen tecrübeyle 2023 yılı bütçesinin 195 milyon olarak öngörüldüğünü açıkladı. Dursun yine her zaman olduğu gibi spor, eğitim, tarım, kültür, ulaşım ve alt yapı hizmetleriyle Bartın’ın tüm kesimlerini kucaklayan çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi.

Okunma: 645

03.11.2022 09:46

Facebook'ta Paylaş

İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının ilk birleşimi Özel İdare Meclis toplantı salonunda İl Genel Meclis üyeleri Ali Eyüpustaoğlu, Uğur Yılmaz, Göker Giray Gülsoy, Kadir Saraç, Bekir Karabacak, Ayhan Özçelik, Nurdanur Metin, Atnen Aydoğan, Bahattin Kazguç, Abdullah Kaleli ve Orhan Ölçek’in katılımıyla İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun Başkanlığında gerçekleştirildi.  

11 gündem maddesiyle başlayan ve toplantı gündem maddelerine geçmeden önce değerlendirme yapan Meclis Başkanı Kenan Dursun, 14 Ekim Cuma günü Amasra’da maden işletmesinde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 maden şehidimize Allah’tan rahmet, madencilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı olarak kurtulan madencilere acil şifalar diledi. Ayrıca bu tür kazaların bir daha yaşanmaması temennisi ile dua ettiklerini belirtti.

Devamında 5302 Sayılı Özel İdare Kanunu gereği Kasım ayı meclis toplantılarında görüşülmesi zorunlu olan 2023 Mali Yılı Performans Planı, 2023 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programı ile 195 milyon olarak belirlenen 2023 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin yapılacak olması nedeniyle toplantıların 20 gün süreceğini söyledi.

Kasım ayı toplantılarının önemine vurgu yapan Başkan Dursun 20 gün sürecek olan yoğun mesainin kendilerini beklediğini ifade ederek, “Meclis ve komisyon çalışmalarında fedakârca çalışacağımız meclis üyelerimize, özel idaremizin tüm çalışanlarına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızdan katkı verecek herkese şimdiden teşekkür etmek isterim.”dedi.

Başkan Dursun, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleriyle göreve gelen 7. dönem meclisinin dördüncü bütçe dönemi içerisine girdiklerini bu sebeple Kasım ayı toplantılarının bütçe görüşmeleri nedeniyle önem taşıdığını söyledi. Devamında 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 yılı bütçeleri ve gerçekleşme oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Özellikle 30 milyon olarak belirlenen 2015 yılı bütçesinin yüzde yüz gerçekleştiğini, 34 milyon olarak belirlenen 2016 bütçesinin yüzde 98’lere ulaştığını, 39 milyon olarak belirlenen 2017 bütçesinde 1 milyon fazla vererek 40 milyon olarak bir ilki yaşadıklarını, 43 milyon 600 TL belirlenen 2018 bütçesinin de 1 milyon 800 TL fazla vererek 45 milyon 400 TL olarak gerçekleştiğini, 47 milyon olarak belirlenen 2019 bütçesinde yüzde yüz gerçekleşmenin yaşandığını, 55 milyon olarak planlanan 2020 yılı bütçesinde yüzde yüzlere varan bir gerçekleşme yaşandığını, 65 milyon olarak planlanan 2021 yılı bütçesinde 3 milyon beş yüz altmış bin TL fazla vererek 68 milyon beş yüz altmış bin TL olarak gerçekleştiğini yine 2022 yılı bütçesinde ise yıl içerisinde gelir artışlarından kaynaklı yapılan 45 milyonu bulan ek bütçe ile birlikte 85 milyon olarak planlanan 2022 yılı bütçesinin 130 milyon iki yüz yirmi bin TL olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

 Geçmişteki 8 bütçe dönemine bakıldığında yatırımların zirve yaptığı bir bütçe dönemleri olarak hafızalarda yer aldığını söyleyen Dursun, sözlerinin devamında bütçelerin bir öngörüyle hazırlandığını, geçmiş bütçe dönemlerindeki başarılı süreçten edinilen tecrübeyle 2022 yılı bütçesinin de 195 milyon olarak öngörüldüğünü açıkladı. Yine her zaman olduğu gibi spor, eğitim, tarım, kültür, ulaşım ve alt yapı hizmetleriyle Bartın’ın  tüm kesimlerini kucaklayan çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi.

2023 yılı eğitime ayrılan ödenek 13.192.789,00 TL

İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, 2023 yılı bütçesi içerisinde yine en önemli kaynağın eğitim yatırımlarına ayrılacağını söyleyerek günümüz eğitim sisteminde okulların fiziki yapılarının son derece önemli olduğunu bu kapsamda il genelinde ihtiyacı olan okullarda modernize çalışmalarının programlarda yer alacağını belirtti.

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere  13.192.789,00 TL olarak bütçesinin öngörüldüğünü, bu kapsamda ihtiyaç olan bazı anaokulu, ilkokul ve ortaokulların onarım ve çevre düzenlemesi işlerinin planlanarak programa alınacağını, bu kapsamda büyük onarımların yanında Karaköy İlkokulu ve Ortaokulu  yapımını destekleyerek İlin ihtiyacını karşılayacak modernize bir okulu Bartın’a kazandıracaklarını ifade etti.

Başkan Dursun, 2003 yılından bugüne bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığınca İlimize 41’in üzerinde okulun Bartın’a kazandırılmasına büyük katkısı olan başta AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç olmak üzere Bakanlık yetkililerine de teşekkürü  bir borç bildiklerini söyledi.

İmar uygulamasında yeni düzenlemelere yer verilecek

Başkan Dursun, İmar  ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 2023 yılında il genelinde yapacakları uygulamalı imar planları ve 18 uygulamalarının Bartın’ın sorunlu alanlarındaki imarının çözümüne katkı sağlayacaklarını belirterek gelişme alanı olarak belirlenen yerlerde yapılacak alt ölçekli planlarla da Bartın’ın doğru yönde gelişmesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Bu çerçevede geçmiş yıllarda sahil kesimindeki  başarılı çalışmalara imza attıklarını da açıklayan Dursun, 2023 yılında yine aynı çalışmaların kapsamını genişleterek ilimizin gelişim sürecini büyük ölçüde etkileyecek olan Filyos projesine hızlı entegre olması gereken başta turizme uygun deniz sahillerini hızlı ve doğru planlayarak Bartın’ı geleceğe taşıyacak planları gerçekleştireceklerini ifade etti. Bu kapsamda yürütülen imar planı çalışmalarıyla geçmişte başarıyla uyguladıkları çalışmaları da dile getiren Başkan Dursun, imar konusundaki çalışmaları  geniş bir alanda sürdürdüklerini açıkladı. Yapılan imar planına dayalı olarak 18. madde uygulaması ile birlikte sosyal alanları ve diğer tüm donatılarıyla birlikte plana dayalı gelişecek ve büyüyecek olan Mugada, Güzelcehisar, Büyükkızılkum, Hatipler, Çakraz plajlarında yapılan planlar ile bu sahilleri gelecek nesillere gönül rahatlığı ile bırakacaklarını ifade eden Dursun, özel idarenin sorumluluk alanında yer alan diğer sahillerde de aynı planlama çalışmalarının peyder peyi devam edeceğini de sözlerine ekleyerek 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Hatipler ve Büyükkızılkum sahillerini kapsayan imar planına dayalı peyzaj çalışmalarının bakanlığın destekleri ve idarenin katkılarıyla başlatılacağını yine aynı kapsamda Mugada sahilinde bakanlık desteğiyle yeşil yürüyüş ve bisiklet yolu projesinin 1. etabının hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Dursun yapılacak düzenlemelerin Filyos projesi projeksiyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı. 12 yıldan bugüne bu kapsamda yapılan Mugada, Güzelcehisar ve Çakraz sahillerinde yapılan düzenlemelerle önemli bir mesafenin kaydedildiğini de söyleyen Dursun bundan sonra yapılacak çalışmalarla Bartın’ın gerdanlığı olan sahilleri turizme kazandırarak çok daha yaşanabilir hale getirme gayreti içerisinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

51 Özel İdare arasında bir ilk gerçekleştirildi

İşletmecilik süreciyle ilgili açıklama yapan Başkan Dursun şunları ifade etti: İçme suları projelerinin 14 yıl gibi uzun bir süre idarenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütüldüğünü, son dönemde kapsamının genişletilerek büyük gurup sularının köylerde hayata geçirildiğini, fakat gelinen yeni süreçte yapılan kapsamlı ve büyük tesislerin muhtarlıklar eliyle işletilmesinde zorlukların ve devamında sorunların yaşandığını, halen birçok köyde işletme sıkıntısından kaynaklı yüksek maliyetli şebekelerin var olduğunu, o nedenle milyonlarca harcama yapılarak köylere kazandırılan tesislerin vatandaşlara sağlıklı ve çok daha ekonomik bir şekilde profesyonel bir işletme anlayışıyla işletilmesinin yapılması gerektiğini söyledi. Yaşanan sorunun çözümüne ilişkin uzun bir süre mevzuatlar çerçevesinde çözüm arayışlarının olduğunu da söyleyen Dursun, İl Özel İdaresi Kanununda kendilerine içme sularının işletilmesi hususunda açıkça bir görev tarifinin olmadığını, bunun yanında mevcut köy kanunun muhtarlara verilen işletme yetkisinin günümüz şartlarını tarif edemediğini, o nedenle her iki kanunda işletme sahibinin tam tarifinin yapılmamasından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için yine 51 İl Özel İdareleri arasında ilki gerçekleştirerek içme suları işletme yönetmeliğini 05/09/2019 tarihli ve 100 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla günümüz şartları ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde hazırlandığını açıkladı. Mevzuat gereği çıkartılan yönetmeliğin maddi konuları içermiş olması nedeniyle Sayıştay’ca da onay görmesi gerektiğini söyleyen Dursun, bu süreci Sayıştay'a doğru ve açık bir şekilde iyi anlattıklarını, Bartın İl Genel Meclisinin çıkartacağı bu yönetmeliğin bu alanda yaşanan sıkıntıları ve oluşan kamu zararının önüne geçeceğini, bir başka yönüyle de diğer illere uygulamada çok önemli bir örnek teşkil edeceğini söz ile de ifade ettiklerini belirtti. Sayıştay'ın bu yönde samimiyetle gerçekleştirmiş olduğu inceleme ve değerlendirmesinde ‘Bartın İl Genel Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 100 sayılı İçme Suları İşletme Yönetmeliğinin uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.’ ibaresiyle kendilerine ulaştığını söyleyen Başkan Dursun, bu yönetmeliğin Sayıştay’ca da kabulünden sonra İl Özel İdaresi bünyesinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün kurulduğunu, işletmeciliği alınan ve alınacak olan hiçbir muhtara köyünün içme suyu tesisinin işletmesinin devri konusunda baskı yapmadan özellikle işletme sorunu yaşanan tesislerin işletmesini peyder pey devralacaklarını bugün itibarıyla işletmesi devralınan köy sayısının 26 olduğunu açıkladı.

Ayrıca bu konuda işletmesi devralınan köylerde vatandaş memnuniyetinin giderek arttığını söyleyen Başkan Dursun, buradaki amacın idareye getireceği gelir önceliğinin olmadığını, bazı köylerde terfi sistemlerin çokluğu ve bu tesislerin enerjiye bağlı olarak işletme maliyetlerini artırdığını, muhtarların da elinde olmayan nedenlerle suyun tonunun 12 TL ye kadar ulaşan köylerin olduğunu ve bazı köylerde de tesislerin işletilemez hale geldiğini o nedenle ortaya çıkan problemlere köklü çözüm getirecek olan İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü eliyle yürütülmeye başladıklarını ifade etti. Amaçlarının içme sularında köylerde oluşan yüksek maliyetleri kabul edilebilir rakamlara çekerek köylere sıhhi açıdan çok daha sağlıklı içme ve kullanma sularını halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.

Bu kapsamda işletmesi devralınan köylerde 3 yıldır bu hizmetten kar amacı gütmeksizin İl Genel Meclisinde alınan karar ile terfili sistemle çalışan köylerde 5 TL artı KDV, cazibeli sistemle çalışan köylerde ise 2 TL artı KDV olarak 3 yıldır sürdürüldüğünü, amacın bu hizmeti işletme sıkıntısı yaşayan köylerin işletmelerini peyder peyi devralmaya devam edeceklerini açıkladı.

“Spora ve sporcuya olan yatırımlarımız artarak devam edecek”

Spor yatırımları ile ilgilide açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Dursun, geçmiş yıllarda birçok köyde futbol sahalarının oluşturulması ile ilgili çalışmaların yapıldığını ve ihtiyaç olan uygun olan yerlerde saha yapımlarının gerçekleştirileceğini söyledi.

2022 yılı bütçesiyle de BAL liginde ilimizi temsil eden Bartınspor ve Amasraspor’a spor malzemesi alımında destek olduklarını, bunun yanında diğer amatör spor kulüplerine de aynı şekildi bütçe imkanları ölçüsünde sürdürüldüğünü, 2023 yılında da aynı anlayışla bütün amatör sporla uğraşan sporcuların desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ayrıca 2021 yılında sporun her branşını desteklemek amacıyla ata sporumuz Karagucak Güreş Turnuvalarının çok daha modern bir alanda yapılabilmesi için özellikle güreş sporuna aşırı ilgi gösteren Geriş, Gerişkatırcı, Yanaz ve civar köylerin müştereken kullanabilecekleri 3000 metre karelik bir alanda Yanaz köyü sınırları içerisinde modern bir güreş tesisini Bartın’a kazandırarak bu alanda da bir ilki gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu Meclisçe yaşadıklarını ifade etti.

Bu kapsamda İl Genel Meclisi kararıyla 2020 yılında çalışma ve yatırım programına alınan güreş alanına AK Parti Grup Başkanvekili Milletvekili Yılmaz Tunç’un  takibi ile Gençlik Ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatından 1 milyon iki yüz bin TL lik ödenek aktarımı sonucu projeye hız kazandırılarak 2022 yılında düzenlenen bayram turnuvalarına yetiştirilerek ilk güreşlerin büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Yol ile içme sularında hedeflere ulaşıldı

Dursun 2022 mali yılı çalışma ve yatırım programının bütçesinin 85.000.000,00 TL olarak belirlendiğini, bu rakamın % 45 lik kısmının yatırımlara ayrılmış olmasının Bartın İl Özel İdaresini diğer birçok Özel İdarelerden farklı kıldığını ifade etti. Bu konudaki söylemlerini eyleme dönüştürmek için her zaman kararlı adımlarla yola devam ettiklerini belirterek son dönemde Özel İdare bünyesinde kurdukları beton santrali kilit parke tesisi ile asfalt plenti yenilenmesi Özel İdare’ye hizmet noktasında sınıf atlattığını belirten Dursun, kurulan bu modern tesisler ile Özel İdarenin sorumluluk alanındaki 2336 km’lik yol ağında çok daha hızlı ve standardı yüksek yolları yaparak kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımdaki konforunun yükseltileceğini,  kurdukları yeni tesisler ile  30 yıl bozulmayan konforlu yolları halkın hizmetine sunarak yine aynı tesis de üretecekleri kilitli parke ile de köy meydanları başta olmak üzere tüm köylerin içerisinde modernleştirme çalışmalarını hızla tamamlamaya devam edeceklerini açıkladı.

2022 yılı Özel İdare programları ile ilgilide açıklamalarda da bulunan Dursun, İl Genel Meclisi kararıyla 2022 yılı bütçesiyle Yol Ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğüne 9 milyon TL ödenek verildiğini, bu ödenek ile çalışma yatırım programına 13 km sıcak asfalt, 20 km kuru beton, 13 km fillerli stabilize, 6.4 km yeni yol açma, 2.5 km kilitli parke taşı yol yapımı, 2.6 km ıslak beton yol yapımı olarak yer verdiklerini ve çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlanarak programların yapımına devam edildiğini söyledi.

Bunun yanında yıl içerisinde AK Parti Gurup Başkanvekili Milletvekili Yılmaz Tunç’un girişimleriyle 30 milyon İller Bankası Kredisi 15 milyon Cumhurbaşkanlığı hibesi 47 milyon KÖYDES ödenekleriyle toplam 92 milyonu bulan ödeneklerle il genelinde 260 köy ve 907 bağlısında öncelikle asfalt bakım onarım işleri olmak üzere yine ana yollardaki ulaşım standartlarının yükseltilmesine devam edildiğini bunun yanında yine köylerin içme ve kullanma sularında yapılan şebeke ve tesislerin yenilenmesiyle  çok daha sürdürülebilir su kullanımına  ulaşılacağını söyledi.

Bu projeler kapsamında Bartın’a gönderilen 92 milyon TL ödeneğin tamamının Yol Ve Ulaşım Hizmetleri ile içme suları projelerine aktarıldığını belirterek içme ve kullanma sularında 20.612.521.00 TL. ile 97 köyün  şebekeleri ve tesislerin  yenileme ve revizyon çalışmalarının gerçekleşeceğini belirten Dursun, çalışmaların bitiminde ilgili  köylerin suya erişimlerinin   çok daha kolaylaşacağını söyledi. Su kaynağına ulaşılamayan köylerde ise yine farklı arayışın devam ettiğini söyleyen Dursun  ödeneğin diğer kısmıyla ağır geçen kış şartlarında ilimizde yaşanan son afette aşırı şekilde deforme olan 2336 km yol ağındaki standartların yükseltilmesi için 43.383.000,00 TL ödenek ile 46.019 ton sıcak asfalt üreterek yaklaşık 66 km lik bir yol uzunluğunun iyileştirildiğini, köy içlerinde 10.627.982,00 TL ödenek ile 47.475 metre kare 9.5 km uzunluğunda kilitli parke yol düzenlemesinin yapılacağını, 9.720.908,00 TL ödenek ile 18.7 km uzunluğunda kuru beton yol yapılacağını, 226.863,00 TL ödenek ile 206 metre küp 700 metre uzunluğunda klasik beton yapılacağını, 1.486.000,00 TL ile 17 km uzunluğunda stabilize, 485 bin TL ile 12.4 km. tabi malzemeli stabilize, 600.075,00 TL ödenek ile 1,6 km 1. kat sathi kaplama, 1.583.872,00 TL ile sanat yapısı için ayrıldığını toplamda bu çalışmaların sonucunda yıl içerisindeki programlarla 79 km. sıcak asfalt, 38.7 km kuru beton, 12 km kilitli parke, 30 km stabilize, 18.8 km tabi malzemeli stabilize, 3,3 km ıslak beton, 1.6 km sathi kaplama ile yol ağının iyileştirilerek il genelinde 183.4 km lik yol ağında çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Çocuk parkı ve bekleme durakları

2009 yılında başlatılan ‘Tüm çocuklar mutlu olsun' projesiyle 13 yıldır aralıksız yürütülen çalışmalarla toplam 306 adet kurulan çocuk parklarıyla birçok çocuğu mutlu ettiklerini söyleyen Dursun, hedeflerinin 262 köye ulaşarak tüm çocukların mutlu olmalarını istediklerini söyledi. Aynı kapsamda 667 noktaya yolcu bekleme duraklarının kurulduğunu, bütçe imkânları doğrultusunda 2023 yılında da çalışmaların süreceğini, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini açıkladı.

Cankurtaran  hizmeti insansız deniz araçlarıyla çok daha etkin hale getiriliyorDursun İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanlarında yer alan Büyükkızılkum, Hatipler, Mugada, Güzelcehisar, Çakraz, Göçkün ve Kapısuyu plajlarında günümüz teknolojileri kullanılarak 4 adet jet ski, 2 adet zodiak bot, 2 adet insansız can kurtaran robotu ile 7 sahilde 20 kişilik eğitimli kadro ile can kurtarma hizmetini vermeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Dursun özellikle Mugada, Güzelcehisar ve Çakraz sahillerinde yapılan yeni düzenlemeler ile yaz döneminde bölgeye yoğun tatilci akımının yaşandığını, bunun yanında Büyükkızılkum, Hatipler plajlarının da büyük ilgi gördüğünü, bu plajlarda her geçen yıl artan yoğunluk sonucunda özellikle Karadeniz'in çeken akıntısının tehlikesini bilmeyen tatilcilerin yaşadıkları boğulma vakalarının bu hizmet öncesinde her yıl onlarca ölümlü vakalara ulaşırken 9 yıldır yürütülen çalışmalarla boğulma tehlikesi geçiren 1662 vatandaşa müdahale edilerek canlarının kurtarıldığını, 2016 yılında sadece 1 vakanın ölümle sonuçlanarak 2017 – 2021 yıllarında sıfır vakayla sezonu tamamladıklarını belirtti.

“Çöp taşıma hizmetlerinde profesyonelleşiyoruz”

Devamında Başkan Dursun, çevre hizmetleri ile ilgili de açıklamalarda bulunarak idarenin görev ve sorumluluk alanında bulunan merkez ve ilçe köylerin evsel nitelikli katı atıklarının toplanması ve sağlıklı çevre bilincinin artırılması amacıyla köylerin çöp toplama hizmetlerini gerçekleştirdiklerini, bu konuda her geçen yıl çevre temizliğine daha da önem vererek her yıl araç ve konteyner sayılarını artırdıklarını, bu kapsamda 2022 yılında 152 konteyneri köylerin hizmetine sunarak toplamda 2917’ye ulaştığını söyledi.

Yine çeşitli zaman dilimlerinde Milletvekili Yılmaz Tunç’un girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gönderilen çöp toplama araç sayısının toplamda 7’ye ulaştığını, 23 kişilik personelle bu hizmetin verildiğini, 2022 yılında da bu alanın bütçe imkânları ölçüsünde güçlendirilerek verilen hizmeti çok daha profesyonel hala getirme gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

Yapılan açıklamaların ardından Başkan Dursun, İl Özel İdaresi’nin 2023 Mali Yılı Performans Programı ile Çalışma ve Yatırım Programı konulu dosyalarının Meclisin oy birliği ile tüm ihtisas komisyonlarına havale edildiğini, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı konulu dosyanın da Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca Dursun,  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonu Oluşturulması ve Çalışma Usulü Başlıklı 28. Maddesi  gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Bütçe Tasarısı Raporunu beş iş günü sonunda Meclis Başkanlığına sunulması gerektiğini ve bundan sonrada Performans Programı ile Çalışma ve Yatırım Programlarının genel görüşmelere açılarak görüşüleceğini belirtti.

Sözlerinin sonunda Başkan Dursun; “Her yıl olduğu gibi bu yılda hep birlikte önümüze koyacağımız yeni hedeflere büyük bir heyecanla koşacak, Bartın’ımızı büyütmeye ve geliştirmeye hep birlikte devam edeceği.” dedi.

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin