Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
ÇIFTÇIYE 22 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ

Bartın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulsetter Bayram 2017 yılı Faaliyet Bülteni’ni yayınladı. Müdür Bayram yayınladığı bültende Müdürlüğün 2017 yılı içerisinde Bartın’da gerçekleştirdiği çalışmalara yer verdi. Müdür Bayram Bartın’da çiftiye 22 Milyon 078.117 TL destek verildiğini açıkladı.

Okunma: 3181

31.01.2018 13:09

Facebook'ta Paylaş

Bartın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulsetter Bayram 2017 yılı Faaliyet Bülteni’ni yayınladı. Yayınlanan faaliyet bülteninde 2017 yılı içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bartın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulsetter Bayram tarafından yayınlanan 2017 yılı Faaliyet Bülteni’nde şu bilgilere yer verildi;

Çiftçi Kayıt İşlemleri

“İl Müdürlüğümüz kayıt sistemlerine 11 bin 235 hayvancılık ve 13 bin 913 bitkisel faaliyetlere olmak üzere toplam 25 bin 148 kayıt yapılmıştır.

Tarımsal Desteklemeler

Aşağıda açılımı yapılan 2017 yılı İlimiz toplam tarımsal destekleme        (Bitkisel=14.965.040 TL + Hayvancılık=7.862.577 TL + Su Ürünleri=102.750 TL) tutarı 22.078.117 TL'dir.

Bitkisel Üretim Desteklemeleri; 14.965.040 TL'dir.

Fındık desteklemelerinden 5 bin 568 çiftçi 6.991.016 TL, Mazot Gübre Desteklemelerinden 7 bin 009 çiftçi  1.010.384 TL, Yem Bitkileri Desteklemelerinden  482 çiftçi  654.681 TL, Sertifikalı Fidan desteklemelerinden 8 çiftçi 6.818 TL, İyi Tarım Uygulamalarından 3 çiftçi 11.168 TL, Organik Tarım Desteklemelerinden 52 çiftçi 56.649 TL, Fark Ödemeleri (Ayçiçeği ürün dest.)den 1 çiftçi
1.561 TL, Küçük Aile İşletme Desteklemelerinden 44 çiftçi 13.761 TL, Genç Çiftçi Projelerinden 157 çiftçi 4.710.000 TL, %50 Hibeli Ekonomik Yatırımlar Desteğinden 2 çiftçi 1.499.000 TL, ÇMVA (Çiftçi Muhasebe veri Ağı) Desteklemelerinden 20 çiftçi
10.000 TL  toplamda 13.346 çiftçi 14.965.040 TL destekleme aldı.

Fındık Alan Bazlı Desteği kapsamında Merkez de 2 bin 116 kişiye 2.712.964,55 TL, Amasra İlçesinde bin 192 kişiye 1.601.734,73 TL, Kurucaşile İlçesinde bin 069 kişiye 1.443.517,52 TL, Ulus İlçesinde bin 191 kişiye 1.242.799,79 TL olmak üzere toplam 5 bin 568 kişiye 6.991.016,59 TL destekleme ödemesi 2017 yılında yapılmıştır.

Yem Bitkileri Desteği kapsamında Merkez de 459 kişiye 628.593,93 TL, Amasra İlçesinde 14 kişiye 14.364,20 TL, Ulus ilçesinde 9 kişiye 11.722,87 TL olmak üzere toplam 482 kişiye 654.681,00 TL destekleme ödemesi 2017 yılında yapılmıştır.

Mazot, Gübre, Toprak Analizi Desteği kapsamında 7 bin 009 çiftçimize toplam 1.010.384,44 TL destekleme ödemesi 2017 yılında yapılmıştır.

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteklemesi olarak 8 çiftçimize 6.818,10 TL destekleme ödemesi 2017 yılında yapılmıştır.

İyi Tarım uygulamalarında 3 çiftçimize 11.168,35 TL destekleme ödemesi 2017 yılı içerisinde yapılmıştır.

Organik Tarım Desteklemesi icmallerine göre 52 çiftçimize 56.649,60 TL destekleme ödemesi 2017 yılı içerisinde yapılmıştır.

Fark Ödemesi (Ayçiçeği ürün desteklemesi) 1 çiftçiye 1.561,20 TL destekleme ödemesi 2017 yılı içerisinde yapılmıştır.

Küçük Aile İşletmesi Desteklemesi olarak 44 çiftçimize 13.761,20 TL destekleme ödemesi 2017 yılı içerisinde yapılacaktır.

157 çiftçimize Genç Çiftçi Projesi kapsamında 4.710.000,00 TL ödeme yapılmıştır.

%50 Hibeli Ekonomik Yatırımlar Desteği kapsamında 1.499.000 TL ödeme yapılmıştır.

Hayvancılık Desteklemeleri; 7.862.577 TL'dir.

Buzağı Desteklemesinden 8.284 çiftçi 4.560.750 TL, Halk Elinde Manda Islahı Projesinden 119 çiftçi 871.250 TL, Malak Desteğinden 199 çiftçi 302.400 TL, Arıcılık Desteklemesinden

281 çiftçi 226.590 TL, Damızlık Ana Arı Desteklemesinden 7 çiftçi 8.745 TL, Hayvan Hastalığı Tazminat Desteklemesinden 32 çiftçi 360.776 TL, Çiğ Süt Desteklemesinden 1.494 çiftçi 245.040 TL, Gen Kaynakları Desteklemesinden 119 çiftçi 926.250 TL, Hayvan Hastalığı Tazminat Desteklemesinden 32 çiftçi 360.776 TL olmak üzere toplamda 10.567 çiftçi 7.862.577 TL destek aldı.

Aşılama

Sığır Şap türünde 101.943, Sığır Brucella türünde
10.648, Sığır LSD türünde 47.800, Kuduz (Kedi-Köpek ) türünde 13.771, Koyun Brucella türünde
1.435, Koyun Şap türünde 330, Koyun-Keçi Vebası türünde
2.970 olmak üzere toplamda 178.897 aşı faaliyeti gerçekleştirildi.

21 bin 986 hayvan küpelenmiştir. 31 Veteriner Muayenehanesi denetlenmiştir. İlimizden 5.734 adet büyükbaş, 3.148.760 adet kanatlı, 2.858 adet büyükbaş hayvan derisi, 12 adet (3.652 kg) büyükbaş karkas et sevki yapılmıştır. 8.420.500 adet hayvana sağlık taraması yapılmıştır. İlimizde yıl içerisinde 31 uygulayıcı tarafından 15.971 adet büyükbaş hayvana suni tohumlama uygulanmıştır.

Su Ürünleri Desteklemeleri; 102.750 TL'dir.

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi kapsamında Merkez’de 28 balıkçı 30 gemi 24.000 TL, Amasra’da 67 balıkçı 71 gemi 55.000 TL,  Kurucaşile’de 27 balıkçı 29 gemi
23.750 TL olmak üzere toplamda
122 balıkçı 130 gemi 102.750 TL destek aldı.

Organik tarım yapılan kayıtlı alanlar;

Fındık;  1.300 da, Böğürtlen; 43 da, Ahududu; 10 da, Kivi; 58 da, Kızılıcık; 21 da, Safran; 2 da olmak üzere toplamda
1.434 da’da organik tarım yapılıyor.

 Organik Tarım Eğitimi

Organik böğürtlen ve organik kivi bahçelerinin gösterilmesi amacıyla 34 çiftçinin katılımıyla 2 adet tarla günü gerçekleştirilmiştir.

8 Köyde gerçekleştirilen 8 çiftçi toplantısı ile toplam 133 üreticiye eğitim verilmiştir.

7 köyde düzenlenen 7 metod demonstrasyonuyla 67 üreticiye bahçe tesisi, budama ve telli terbiye sistemi gösterilmesi konularında eğitim verilmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları 

Kivi bitkisinde bir üreticide
193,35 da alanda iyi tarım uygulaması yapıldı.

Itri ve Tıbbi Bitkiler, Boya Bitkileri Geliştirme Projesi

2015 yılında 1,5 da alanda yapılmış olan safran projesi üretimi devam etmektedir.

2017 yılında 2,2 da arazide 3 üretici ile salep dikimi gerçekleştirilmiş olup, toplamda 3,7 da alanda salep üretimi devam etmektedir.

Bitki Sağlığı ve Yetiştiriciliği Hizmetleri

Gübre, tohum, bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makine bayilerine, bitki pasaportu operatörü ve süs bitkisi üreticisine toplam 109 denetim yapılmıştır.

1.595 m3 tomruk ithal işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif ülkelere (Vietnam, İran, Letonya, Mali, Amerika, Brezilya, Almanya, İspanya, Angola Cumhuriyeti,) 1.152 ton defne yaprağı, 18.750 adet kürek sapı, 31 mkereste, 125 m3 tomruk ihraç edilmiştir.

10.000 adet meyve fidanı, 1.250.000 adet sebze fidesinin kontrolü yapılmıştır.

İlimizde 2 köyde 55 çiftçiye 550 dekar alanda Fındık Entegre Mücadele Projesi gerçekleştirilmiştir.

İlimizde 28 değişik konuda zararlı organizmaya karşı mücadele gerçekleştirilmiştir.

İlimizde Derbent ve Gerişkatırcı köylerimizde 25 çiftçi 40 da alanda (Domates 30 da, Hıyar 8 da ve Biber 2 da) Örtüaltı Entegre Mücadele Projesi gerçekleştirilmiştir.

Hasat öncesi kalıntı kontrolü çalışmaları kapsamında 2.892 çiftçimize üretici kayıt defteri verilmiş ve 17 adet numune alınmış, analiz sonucunda herhangi bir olumsuzluğa (ilaç kalıntısına) rastlanmamıştır.

Biyolojik Mücadele

1.   Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında hazırlanan; "Domates Güvesi ile Mücadelede Biyolojik Mücadele Çalışmalarının Sürdürülebilirliği Yayım Projesi" kapsamında Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde Derbent köyünde domates üretimi yapılan 500 m2 (1 üretici) alanda Domates Güvesi (Tuta absoluta) ile biyolojik mücadelede 1.000 adet predatör Nesidiocoris tenius'un salımı gerçekleştirilmiştir.

Bitki Pasaportu

Bu amaçla 11 adet işletme/Bayi müracaat ederek bitki pasaportu operatör belgesi almışlardır.

Mera Islah Projeleri   

15 köyde 1.719,9 da alanda Mer'a Islah çalışmalarımız tamamlanmış, 2 köyde 606 da alanda Mer'a Islah çalışmalarımız devam etmiştir.

Kurtköy Köyü 310 da alanda mart-nisan aylarında üst gübreleme yapılmıştır. 

Kabagöz Köyü 296 da Mera alanında diri örtü temizliği, riperleme, sürüm-ekim ve ihata işlemleri yapılmıştır.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Uygulamaları                                                                                                                                                    

2016 yılında hibe almaya hak kazanan 2 adet projeden Aromatik Bitkiler İşleme ve Paketleme tesisi projesi 2017 yılında tamamlanmış ve 1.499.000 TL hibe desteği verilmiştir.

2017 yılı %50 Hibeli Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında 7 başvuru yapılmıştır. Değerlendirme süreci devam etmektedir.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi değerlendirme sonuçları neticesinde 157 çiftçimize toplam 4.710.000 TL hibe desteği verilmiştir. 96 projenin ise ödemeleri gerçekleştirilmiş olup hayvan teslimi yapılacaktır.

IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) kapsamında bilgilendirme toplantıları yapılmış, 133 kişi katılmıştır.

Gıda ve Yem Faaliyetleri

2017 yılında İlimizde Gıda ve Yem İşletmelerinde 2.664 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Dönem içeresinde il genelinde 14 adet gıda üretim yeri,  9 adet gıda toplu tüketim yeri ve 12 adet gıda satış yeri ve 1 adet yem işletmesine olmak üzere 36 adet işletmeye toplam 181.699 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Yıl içerisinde toplam 2 adet işletme faaliyetten men edilmiştir.

Dönem içerisinde, gıda işletmelerinden toplam 51 adet numune alınmış ve bu numunelerden 47 adedi olumlu, 4 adedi ise olumsuz bulunmuştur.

2017 yılı içerisinde, 61 adet yem bayii denetlenmiştir. 9 adet yem numunesi alınarak yaptırılan analizleri sonucunda 1 adet olumsuz numuneye rastlanmıştır.

2017 yılı içerisinde Alo 174 Gıda Hattına yapılan 108 müracaat sonuçlandırılmıştır. Alo Gıda hattına yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde 18 işletmeye idari para cezası kesilmiştir.Gıda Üretim Yerlerine 22 adet işletme kayıt belgesi ve 3 adet onay belgesi, Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine 293 adet işletme kayıt belgesi, Yem İşletmelerine 1 adet işletme kayıt belgesi olmak üzere toplam 319 adet belge düzenlenmiştir.

Gıda İhracatı 

İngiltere’ye 3.490 kg konserve, Rusya’ya 91 Türk Kahvesi, A.B.D’ye  53,5 kg Reçel, 40 kg Pekmez, 11 kg Tahin, 27 kg Fındık Kreması-Ezmesi, 111 kg Meyve Suyu,  olmak üzere toplamda 3.854,5 kg.

Yıl içerisinde gıda ihracatında 6 adet sağlık sertifikası düzenlenmiştir.

Eğitim ve Yayım Çalışmaları kapsamında düzenlenen kurslar

Süt Sığırcılığında açılan 7 kursta
187 kursiyere, Arıcılık Yetiştiriciliğinde açılan 4 kursta 199 kursiyere, Fındık Yetiştiriciliğinde açılan bir kursta 25 kişiye, Mantar Yetiştiriciliğinde açılan bir kursta 38 kişiye, Meyve Ağaçlarında Budama konusunda açılan bir kursta 23 kişiye, Süt Hijyeni konusunda açılan 3 kursta 71 kişiye olmak üzere toplamda 17 kursta 543 kursiyere eğitim verildi.

Düzenlenen Toplantı, Eğitim, Seminer ve Konferanslar

TARSİM Toplantısı (75 katılımcı), Gübre Bayilerine Bilgilendirme Toplantısı (40 katılımcı), Gıda Hijyeni Eğitimi (56 katılımcı), Zirai Mücadele ve Bayi Bilgilendirme Toplantısı (16 katılımcı), Üreticilerimize Uygulamalı Budama ve Aşılama Eğitimi (55 katılımcı), Pastacılık Ürünlerinde Riskler ve Önleme Yöntemleri Eğitimi (42 katılımcı), Genç Çiftçi Projeleri Bilgilendirme Toplantısı (360 katılımcı), Bamya Yetiştiriciliği Eğitimi (37 katılımcı), Fırın Çalışanlarına Hijyen Eğitimi (250 katılımcı), Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Desteklenmesi ve BAGİS             (Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi) Toplantısı (130 katılımcı), Gıda Günü Teması Hakkında Eğitim (150 katılımcı), Genç Çiftçilere TARSİM Bilgilendirme Toplantısı (135 katılımcı), Kadın Çiftçilerimize Bilgilendirme Toplantısı (38 katılımcı), Zirai Mücadelede Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi (36 katılımcı), Kooperatif Yöneticileri Eğitim Semineri (42 katılımcı), Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi (499 katılımcı), Kooperatifçilik ve Üretici Örgütleri Eğitimi (543 katılımcı), KKYDP Bilgilendirme Toplantısı (80 katılımcı), Toprak Numunesi Alma Teknikleri (93 katılımcı), Tarım Arazilerinin Miras Yolu ile Devri (320 katılımcı) olmak üzere 2 bin 997 katılımcıya bilgi verildi.

Düzenlenen Etkinlikler

Tarım ve İnsan Konulu Ulusal Fotoğraf Sergisi, Milli Tarım Etkinliğine Katılım  - Ankara, 2. Yerel Tohum Buluşması Etkinliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, Lider Tarım Çocuk Kampı, Bamya Tarla Günü Etkinliği, Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı (Çaycuma).

795 adet sirküler mektup, 11.565 adet liflet, 170 adet el broşürü ve 5.250 adet afiş dağıtımı yapılmıştır.

8.283 çiftçimize 209.538 adet bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.

Bartın Üniversitesince düzenlenen Bilim Sanat ve Kültür Şenliği kutlamaları çerçevesinde; Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) tarafından  düzenlenen "Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliğine" İl Müdürlüğümüzü ve yayınlarımızı tanıtıcı stantla katıldık.

33 çiftçimizle birlikte Bursa İlinde bulunan SÜTAŞ tesisleri ile 15. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Tarım fuarına bir teknik gezi gerçekleştirdik.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı kapsamında 25 adet çiftçi ziyareti yapılarak işletmeleriyle ilgili yapmış oldukları işlemler Bakanlığımızın vermiş olduğu tablet üzerinden düzenli olarak kayıt edilmiştir ve bu kapsamda çalışmalara devam edilmektedir.

Değişik üniversitelerden gelen 24 öğrenci yaz stajını yapmak için Müdürlüğümüze başvurmuş, 14 öğrenci staja başlamış ve stajını başarıyla tamamlamıştır.

Tarımsal İşletme Danışmanlığı kapsamında 9.163 işletme ziyaret edildi.

"Bamya Yeni Ellerle Buluşuyor" Projesi kapsamında Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teknik gezi düzenlenmiştir.

"Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Faaliyetleri" kapsamında yürütülen, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı içerisinde yer alan "Bamya Yeni Ellerle Buluşuyor" projemiz uygulamaya koyulmuştur.

Bartın Üniversitesinde düzenlenen "Mağaraların Turizm ve Peynir Üretimine Kazandırılması Paneli"de "Bartın İli Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" konulu bir sunum gerçekleştirildi.

5043 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulamaları

Yıl içerisinde 25 müracaatta toplam 2783,76 ha alanda değerlendirme yapılmıştır

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği Çalışmaları

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği ve Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları konusunda toplam 43 çiftçi bilgilendirilmiştir.

Toprak Koruma Kurulu

Toprak Koruma Kurulu olarak 12 toplantı yapılmış 12 karar alınmıştır. 

ÇED Raporlarına Görüş Bildirm

2017 yılında 4 adet ÇED başvurusuna görüş düzenlenerek,  e-çed sistemi üzerinden ilgili kurumlara bilgi verilmiştir.

Eğitim Çalışması

Toprak numunesinin nasıl alınacağı ile ilgili 16 adet toplantı yapılmış 93 çiftçi katılmıştır.

Arazi Edindirme

Tarım arazilerinde 1.348 parselin (3.695,13 da ) satış yoluyla mülkiyet devri istenmiş, 1.218 parselin (3.187,67 da) satışına izin verilmiş olup, 130 parselin (507,46 da)  ise satışına izin verilmemiştir.

Miras yolu ile devir işlemleri için müracaatta bulunan toplam 153 parselin (358,39 da)  içerisinde 112 adet parselin (245,19 da) devrine izin verilmiş, 41 adet parselin (113,20 da) ise devrine izin verilmemiştir.

313 murisin toplamda 1807 mirasçısına bildirim gönderilmiştir.

6537 Sayılı kanun uygulamaları kapsamında toplam 14 köyde bilgilendirme toplantıları düzenlenerek 320 çiftçimizin katılımı sağlanmıştır.

Balıkçılık ve Su Ürünleri

Su Ürünleri istihsalinin izlenmesine yönelik 710 kontrol yapılmıştır,

202 adet Ticari balıkçı gemisi bulunmaktadır.

104 adet geminin ruhsat tezkeresi vize işlemi yapılmıştır. Filoya katılan gemi sayısı 11 adet, filodan çıkan gemi sayısı 23 adet olmuştur. 88 adet Gemi Ruhsat Tezkeresi kontrolü yapılmıştır.

323 adet gerçek kişi ruhsat tezkeresi yeni verilmiştir ve yenilenmiştir. 139 adet gerçek kişi ruhsat tezkeresi kontrolü yapılmıştır.

1.338 adet Ruhsatlı Ticari balıkçı bulunmaktadır.

Kayıtlı amatör balıkçı sayısı 577'dir. Yıl içerisinde yeni verilen amatör balıkçı belgesi 11 adet ve kontrol sayısı 15 adettir.

Yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan hususlar için 20 adet idari para cezası uygulanmıştır.

4.908.598 kg. deniz ürünleri (Hamsi, Palamut, Barbunya, İstavrit, Mezgit, Kalkan, İskorpit ve Lüfer, Deniz Salyangozu vb. ) avcılığı yapılmıştır.

23.100 kg Alabalık üretimi gerçekleştirilmiştir.

"Avcılık Ürünlerinde Ağır Metal (Civa, Kadmiyum, Kurşun) İzleme Programı" gereği, Ocak-Nisan döneminde 5 adet, Eylül-Aralık döneminde 5 adet numune olmak üzere 10 adet numune alınmış ve sonuçlarda bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.”

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin