Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
DURSUN BÜTÇEDE YATIRIMA AYRILAN PAYA DİKKAT ÇEKTİ

Bartın İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Kenan Dursun başkanlığında Şubat ayı toplantılarına başladı. Meclis Başkanı Dursun toplantıda yaptığı konuşmada gündemle ilgili bilgi verdi. Dursun açıklamasında 2024 mali yılı çalışma ve yatırım programı bütçesinin 450 milyon lira olarak belirlendiğini ve bu rakamın yaklaşık yüzde 40 gibi önemli bir oranının yatırımlara ayrılmış olmasının Bartın İl Özel İdaresi’ni diğer birçok özel idareden farklı kıldığını ifade etti.

Okunma: 710

02.02.2024 12:40

Facebook'ta Paylaş

Bartın İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarına başladı.  İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda başlayan toplantılaraİl Genel Meclis Üyeleri Ali Eyüpustaoğlu, Uğur Yılmaz, Göker Giray Gülsoy, Kadir Saraç, Bekir Karabacak, Ayhan Özçelik, Atnen Aydoğan,Nurdanur Metin, Abdullah Kaleli, Bahattin Kazguçve Orhan Ölçek katıldı.

Şubat ayı toplantılarının 8 gündemle başladığını ve 5 gün boyunca devam edeceğini yine bu süre içerisinde Özel İdare’nin talebi ile Meclis Başkanlığına yeni gündem maddelerinin de gelebileceğini söyleyen Meclis Başkanı Kenan Dursun ardından ihtisas komisyonlarından Meclis Başkanlığına ulaşan 6 konu hakkında karar verileceğini yine gündemde olan diğer konuların ilgili komisyonlara havalelerinin yapılarak komisyonlardaki değerlendirmelerinin ardından Mart ayı toplantılarında dosyaların kararlara bağlanacağını söyledi.

Bütçenin yüzde 40’ı yatırımlara ayrıldı

Dursun devamında yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmesinde 7. dönem meclisinin uzun süren çalışmalar sonucunda hazırladığı 2024 mali yılı çalışma ve yatırım programı bütçesinin 450 milyon lira olarak belirlendiğini, bu rakamın uzun yıllara dayanan istikrarı ortaya koyan yaklaşık yüzde 40 gibi önemli bir oranının yatırımlara ayrılmış olmasının Bartın İl Özel İdaresini diğer birçok özel idarelerden farklı kıldığını, bu konudaki söylemlerini eyleme dönüştürmek için her zaman kararlı adımlarla yola devam ettiklerini söyledi.7’inci dönemin başından bugüne 58 aylık sürede meclis ve komisyon çalışmalarına aksatmadan katkı sağlayan tüm meclis üyelerine bir kez daha teşekkür eden Dursun, Şubat ayı toplantılarında alınacak tüm kararların idareye Bartın’a şimdiden hayırlı olmasını diledi.

 

Eğitime 31 milyon lira harcandı

Yeni bir yıla girilmiş olması sebebiyle Şubat ayı Meclis gündeminde mevzuat gereği idarenin iş ve işlemlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için çeşitli faaliyet alanlarındaki ücret tarifelerinin güncellenmesi ile ilgili gündem maddelerinin yer aldığını söyleyen Dursun, gündem maddelerinin içerikleri ile ilgili açıklamasında komisyonlardan gelen ve karar verilecek 6 dosya ile ilgili yaptığı açıklamasında gündemin 1. maddesinde yer alan ilimizdeki Milli Eğitim Bakanlığının ve Özel İdare bütçesiyle 2023 yılı içerisinde okullarda yapımı gerçekleştirilen büyük ve küçük onarımlarının tamamlanmış olan 31 milyon 505 bin 756,85 liralık 154 adet projesinin Ek çalışma programının komisyon raporunun üzerinde yapılacak son değerlendirmelerinden sonra yapım yılı olan 2023 yılı ek çalışma programına alınacağını belirtti.

Dursun gündem hakkında bilgi verdi

İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun açıklamasının devamında ise gündemin 2. maddesinde yer alan Sütlüce Köyü Konut Amaçlı imar planıyla ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyonunun raporunun değerlendirileceğini, gündemin 3. maddesinde yer alan Ulus ilçesinin Dereli köyünde yeni açılan bağlantı yolunun idarenin yol ağına alınmasıyla ilgili komisyon raporunun değerlendirileceğini, gündemin 4. maddesinde yer alan Tarım İl Müdürlüğü ve Özel İdarenin müşterek çalışması ile ilimizdeki hayvancılığı geliştirme projesi olan yem bitkilerinin üretiminde çiftçilerin desteklenmesiyle ilgili komisyon raporunun değerlendirileceğini, gündemin 5. maddesinde yer alan idarenin bünyesinde faaliyet gösteren toprak tahlil laboratuvarında çiftçilerin 2024 yılında yaptıracağı tahlil ücret tarifesinin belirlenmesiyle ilgili komisyon raporunun değerlendirileceğini, gündemin 6. maddesinde yer alan idare bünyesindeki makine ekipman kiralama bedellerini de belirleyeceklerini, konuyla ilgili komisyon raporunun belirleyici olacağını, yine gündemin 7. maddesinde yer alan Akçamescit köyünde yapımı devam eden modern hayvan pazar yerinin bağlantı yolunun yol ağına alınmasıyla ilgili dosyanın görüşüleceğini söyledi.

27 köyün su işletmeciliğini Özel İdare üstlendi

 Gündemin 8. maddesinde yer alan köylerin içme sularının ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili dosya hakkında yaptığı açıklamasında ise Dursun, Bartın İl Özel İdaresi içme suları işletmeciliğine adım atarak 51 Özel İdare arasında bir ilki gerçekleştirdiğini söylerken, işletmecilik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İçme suları projelerinin 14 yıl gibi uzun bir süre idarenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütüldüğünü, son dönemde kapsamının genişletilerek büyük gurup sularının köylerde hayata geçirildiğini, fakat gelinen yeni süreçte yapılan kapsamlı ve büyük tesislerin haklı olarak muhtarlıklar eliyle işletilmesinde zorlukların ve devamında sorunların yaşandığını, halen birçok köyde işletme sıkıntısından kaynaklı yüksek maliyetli şebekelerin var olduğunu, o nedenle milyonlarca harcama yapılarak köylere kazandırılmış olan tesislerin vatandaşlara sağlıklı ve çok daha ekonomik bir şekilde profesyonel bir işletme anlayışıyla işletilmesinin yapılması gerektiğini belirtti.

        Yaşanan sorunun çözümüne ilişkin uzun bir süre mevzuatlar çerçevesinde çözüm arayışlarının olduğunu da söyleyen Başkan Dursun, İl Özel İdaresi Kanununda kendilerine içme sularının işletilmesi hususunda açıkça bir görev tarifinin olmadığını, bunun yanında mevcut köy kanunun muhtarlara verilen işletme yetkisinin günümüz şartlarını tarif edemediğini, o nedenle her iki kanunda işletme sahibinin tam tarifinin yapılmamasından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için yine 51 İl Özel İdareleri arasında ilki gerçekleştirerek İçme Suları İşletme Yönetmeliğini 05/09/2019 tarihli ve 100 Sayılı İl Genel Meclisi Kararıyla günümüz şartları ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde hazırlandığını açıkladı. Mevzuat gereği çıkartılan yönetmeliğin maddi konuları içermiş olması nedeniyle Sayıştay’ca da onay görmesi gerektiğini söyleyen Meclis Başkanı Dursun, bu süreci Sayıştay'a doğru ve açık bir şekilde iyi anlattıklarını, Bartın İl Genel Meclisinin çıkartacağı bu yönetmeliğin bu alanda yaşanan sıkıntıları ve oluşan kamu zararının önüne geçeceğini, bir başka yönüyle de diğer illere uygulamada çok önemli bir örnek teşkil edeceğini söz ile de ifade ettiklerini belirtti. Sayıştay'ın bu yönde samimiyetle gerçekleştirmiş olduğu inceleme ve değerlendirmesinde ‘Bartın İl Genel Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 100 sayılı İçme Suları İşletme Yönetmeliğinin uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.’ ibaresiyle kendilerine ulaştığını söyleyen Dursun, bu yönetmeliğin Sayıştay’ca da kabulünden sonra İl Özel İdaresi bünyesinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulduğunu, işletmeciliği alınan ve alacak olunan hiçbir muhtara köyünün içme suyu tesisinin işletmesinin devri konusunda baskı yapmadan özellikle işletme sorunu yaşanan tesislerin işletmesini peyder pey devralacaklarını bugün itibarıyla işletmesi devralınan köy sayısının 27 olduğunu açıkladı.

        Ayrıca bu konuda işletmesi devralınan köylerde vatandaş memnuniyetinin giderek arttığını söyleyen Meclis Başkanı Dursun buradaki amacın idareye getireceği gelir önceliğinin olmadığını, bazı köylerde terfi sistemlerin çokluğu ve bu tesislerin enerjiye bağlı olarak işletme maliyetlerini artırdığını, bazı köylerde de tesislerin işletilemez hale geldiğini, o nedenle ortaya çıkan problemlere köklü çözüm getirecek olan İl Özel İdare bünyesinde kurulan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü eliyle yürütülmeye başladıklarını ifade etti. Amaçlarının içme sularında köylerde oluşan yüksek maliyetleri kabul edilebilir rakamlara çekerek köylere sıhhi açıdan çok daha sağlıklı içme ve kullanma sularını halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.

        Bu kapsamda işletmesi devralınan köylerde 4 yıldır bu hizmetten kar amacı gütmeksizin fiyat artışı yapmadan İl Genel Meclisi’nde alınan karar ile terfili sistemle çalışan köylerde 2023 yılı tarifesinin 6 TL. artı KDV, cazibeli sistemle çalışan köylerde ise 2,4 TL artı KDV olarak  sürdürüldüğünü, şimdi Şubat ayı meclis toplantılarında oluşturulacak yeni tarifenin de İl Genel Meclisinde belirleneceğini açıklayan Dursun amacın bu hizmeti işletme sıkıntısı yaşayan köylerin işletmelerini peyder peyi devralmaya devam edeceklerini açıkladı

Ayrıca sözlerinin devamında köylerde bu hizmetten faydalanan vatandaşların faturalarına ilave olarak ekstra bir komisyon veya masraf ödememeleri ve ödemelerini evlerinden kolaylıkla yapabilmelerinin sağlanması açısından İdare ile Ziraat Bankası arasında protokol yapıldığını, bu protokol sayesinde abonelere büyük bir kolaylık sağlandığını ifade etti.

Devamında gündemin 1. maddesindeki 2023 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programı Teklifi (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ile ilgili Komisyon Raporlarının 31 Milyon 505 Bin 756,85 liralık yapımı tamamlanan 154 adet projenin 2023 yılına ait Ek Çalışma ve Yatırım Programı Mecliste yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karara bağlandığını belirtti.

Haber Merkezi

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin