Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
ÖZTEKNECI BASIN MENSUPLARIYLA BIR ARAYA GELDI

Son gün 31 Mayıs Bartın Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Öztekneci Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öztekneci basın toplantısında yaptığı açıklamalarda kurum çalışmalarına değinirken, 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanan vatandaşların ilk taksitlerini peşin olarak 31 Mayıs tarihine kadar ödemeleri gerektiğini belirtti.

Okunma: 2417

17.05.2017 17:18

Facebook'ta Paylaş

Bartın Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Öztekneci basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Müdür Öztekneci düzenlediği basın toplantısında müdürlüğün Bartın’da gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

 

Düzenlenen basın toplantısına Bartın Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Öztekneci’nin yanısıra İl Müdür Yardımcısı Nurdan Özkan, SGK İl Müdür Yardımcısı Ayhan Mekikli ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

 

İl Müdürü Ekrem Öztekneci Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarına kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

 

Müdür Öztekneci açıklamalarında şu satırbaşlarına  değindi, “Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl tüm yurtta 16 Mayıs’ı içine alan haftanın "Sosyal Güvenlik Haftası" olarak kutlanması Yönetim Kurulumuzun 12.02.2009 tarihli ve 2009/73 sayılı kararı ile belirlenmiştir. 2009 yılı 11-17 Mayıs Haftasından başlayarak sosyal güvenlik haftası kutlanmaya başlanmıştır. 

 

“SGK hizmetlerinden memnuniyet arttı”

TÜİK Anketi (22 Şubat 2017 tarihli haber bülteni): Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2016 yılı sonuçlarına göre en yüksek artış 9,2 puan ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde gerçekleşti.  En yüksek memnuniyet oranı 2016 yılında %78,4 ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; %75,7 ile asayiş, %75,4 ile sağlık, %67,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %65,1 ile eğitim ve %57,9 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

 

Hizmet vatandaşın ayağına götürüldü”

Sigortalıların ihtiyaçlarına yerinde hizmet veren, kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik amacıyla; yurdun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezleri açıldı ve açılmaya da devam edildi. 

 

“E-Devlet hizmetleri yaygınlaştırıldı”

Sosyal güvenlikte sunulan hizmetleri, teknolojiye taşıyarak, e-devlet portalında en fazla hizmet sunan Kurum olarak dünyada öncü seviyeyi yakaladık. E-Devlet Kapısı’nın amacı, kamu kurumlarının e-Devlet hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına güvenli, tek noktadan ve etkin şekilde sunmaktır. Hali hazırda Kurumumuzun E-Devlet kapısı üzerinde genel sağlık sigortası, emeklilik, sigorta ve diğer hizmetler alanında toplam 59 uygulaması bulunmaktadır.

 

“ALO 170”

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattı 7 farklı şehirde ( Karaman, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt) 910 çalışan ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bağımsız firma (GENAR) tarafından 3-14 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılan memnuniyet anketinde, ALO 170 sektör ortalamasının üzerinde (%82) yüksek vatandaş memnuniyeti sağlanmıştır. 

 

 

“Milli Seferberlik projesine yönelik ziyaretler yapıldı”

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında gazilerimizden emeklilerimize, tıbbi malzeme kullanan vatandaşlardan işverenlere kadar saha ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.01.01.2017-10.05.2017 tarihleri arasında 111 ev ,76 işyeri ziyareti yapılmış buralarda toplam 558 kişiyle görüşülmüştür.

 

Lise ve üniversite mezunlarına ilave 2 yıl sağlık hizmeti sağlandı. Yine 25 yaş altı gençlerimizin genel sağlık sigortası prim borçları silindi. Kısmi süreli çalışan sigortalılarımızın genel sağlık sigortalılık durumlarına yönelik düzenleme yapıldı. Er ve erbaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlandı. Genel sağlık sigortası sisteminde reform yapılarak tek kademe uygulaması ve prim oranının düşürülmesi sağlandı. 53.33 TL’ye bütün aile fertleri GSS kapsamına alındı. (Asgari ücretin %3)

 

Kolaylık sağlandı

 Birikmiş  borcu olan genel sağlık sigortalılarına yönelik kolaylıklar sağlandı. Faizler silindi. Yüksek olan primler 53.33 TL’ye indirilip 12 aya taksit yapıldı.

 

Emekliye promosyon imkanı sağlandı

Emekliye promosyon imkanı sağlandı. Tüm memur emeklilerinin 30 yıl üstü hizmet sürelerine ikramiye ödenmesi sağlandı. Yurtdışı provizyon aktivasyon ve sağlı sistemi (Yupass) kapsamındaki ülke sayısı artırıldı.

 

Almanya’dan sonra Belçika , Fransa ,Hollanda ve Avusturya ülkeleri de bu sisteme dahil edildi.

 

Kayıt dışı ile mücadele devam ediyor

Kayıt dışı istihdam ile mücadelemiz kararlılıkla devam etti. Yapılandırmadan yararlanan sigortalılara / hak sahiplerine kredi ile emeklilik imkanı sağlandı. Blokeli veya hareketsiz nitelikte sigortalı/emekli aylık veya ödemelerin iadesinde kolaylık sağlandı. Köy ve mahalle muhtarlarının primleri devlet tarafından ödenmeye başlandı.

01.05.2017 tarihinden itibaren 4/A kapsamında çalışan ve emekli muhtarlarımızın haricindekilerin primleri devlet tarafından ödenmeye başlandı.

 

4/B kapsamındaki (Bağ – Kur) beş puanlık indirim teşviki getirildi.

Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına yönelik düzenleme yapıldı. Prime esas kazanç üst sınırı yükseltildi.

Asgari ücretin 6.5 katı olan üst sınır 7.5 kata çıkarıldı.(1.777,50 X 7.5 =13.331,25 TL)

 

Yapılandırma getirildi

İşverenlerimizin ve sigortalılarımızın prim borçlarına yönelik ödeme kolaylığı (yapılandırma) getirildi.

5340 Başvuru yapılmış olup,78.583,467 TL  yapılandırıldı. 3.815.813,00 TL Tahsilat , 74.614.777,00 TL Kalan taksit. İlk Taksit ve Peşin Ödeme Tahsilat oranı: %57,23’dür.

 

Taksit ödeme süresi uzatıldı

Yapılandırma taksit ödeme süresi uzatıldı. 02.01.2017 olan yapılandırma ilk taksit ve  peşin olan ödeme süresi 31.05.2017 tarihine kadar uzatıldı.

 

Terör ve afet nedenleriyle işverenlerin yükümlülüklerin ertelenmesi sağlandı. İlave 6 puan teşvik uygulaması kapsamı genişletildi. İşverenlerimize asgari ücret desteği sağlandı.

 

İşverenlerimize prim erteleme imkanı sağlandı.

Yapılan düzenleme ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılmaları sağlanmıştır. Böylelikle işverenlerin üzerindeki prim yükünün belli süreler için azaltılması ve ötelenmesi amaçlanmıştır.

 

Teşviklerden yararlanmaya yönelik yeni düzenleme yapıldı

 İşyerinde kayıt dışı veya sahte sigortalı tespit edilmesi halinde mevcut durumda işverenler bir yıl süreyle istihdam teşviklerinden yararlanamamaktaydılar. Yapılan düzenleme ile kayıt dışılık tespit edilmesi halinde birinci tespitte bir ay süreyle, ilk tespitten itibaren üç yıl içinde yapılan tespitlerde ise bir yıl süreyle teşviklerden yararlanamaması şeklinde esneklik sağlanacaktır. Ayrıca, 5 kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, kayıt dışılık tespit edilmesi halinde de, teşviklerden yararlanmak etkilenmeyecektir.

 

687 sayılı teşvik uygulaması

01.02.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 2016/12 ay üzerinde artı istihdam sağlayan işverenlerimizin prim ve vergileri (Toplam 773 TL) devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamdaki teşvikten 16.05.2017 tarihi itibariyle 230 işveren 555 sigortalı çalıştırarak faydalanmıştır.

 

 

1665 kişi istihdam edildi

İlimizin Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında ilave istihdam hedefi  3000 sigortalı olup,07.05.2017 tarihi itibariyle ilave istihdam kapsamında alınan sigortalı 1665 kişidir.

 

Yeni yapılandırma bekleniyor

Büyük Millet Meclisine sunulan kanun taslağında 01.06.2016-31.03.2017 tarihleri  arasındaki prim borçları için yapılandırma çıkması düşünülmekte olup, bu yapılandırmada önceki dönemde prim yapılandırmaları bulunan (6552,6736) prim borçlarının kapsama girmeyecekleri sadece yukarıda bahsedilen tarihler arasındaki prim borçlarının ve bundan önce herhangi bir yapılandırmadan faydalanmayan işveren ve sigortalılarımızın faydalanacağı öngörülmektedir. Bu nedenle 31.05.2017 tarihine ilk ödemeleri uzatılan 6736 sayılı yasa kapsamındaki  prim yapılandırma borçlarının mutlaka ödenmesi gerekmektedir.

 

Sigortalı ve emekli sayısı

Müdürlüğümüzün 43885 kişi 4/A , 4/B ve 4/C kapsamında aktif çalışan sigortalı sayısı mevcut olup,46665 kişide 4/A , 4/B ve 4/C  kapsamında emekli sigortalısı mevcuttur. Ayrıca 5297 kişi primini kendi ödemekte 9738 kişinin primi devlet tarafından ödenen (yeşil kart)  toplam 15035 kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır.”dedi.

 

Basın toplantısı daha sonra karşılıklı sohbet şeklinde devam etti. 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin