Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
2 ADET SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI VE AYDINLATMA YAPIM İŞİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

2 ADET SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI VE AYDINLATMA YAPIM İŞİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

18.03.2024 13:40

Facebook'ta Paylaş

2 ADET SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI VE AYDINLATMA YAPIM İŞİ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE 

İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Aydınlatma Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/134690
1-İdarenin
a) Adı :BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782285020 - 3782276638
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Aydınlatma Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve aydınlatma yapım işi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Merkez ve Bartın Ulus Kumluca Beldesi
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) Üst Yapı Bina İşleri III.Grup İşler veya bu işlerin bakım,onarım,ikmalişleride benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                     ( BASIN 1979180)

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Kemal ünal

26.10.2016

Allah rahmet eylesin,yakınlarına sabır versin.

Cahit özkir

26.10.2016

Allah Rahmet eylesin

Şamil ÇARK

28.10.2016

ALLAH Rahmet Eylesin. Mekan\'ı CENNET Olsun. :(

Tinder dating site

27.01.2021

tider , tider tinder app

CharlesChext

05.02.2021

tinder dating app , tinder dating app tinder online

CharlesChext

17.02.2021

tider , browse tinder for free browse tinder for free

StevenDet

14.04.2021

date sites mature adult phone chat

DanielAgift

21.04.2021

payday loans online no credit check best personal loans

Javiercut

08.05.2021

tinder online , tinder website tinder website

Davidzoorn

22.05.2021

100 free sex dating site irish dating free

WilliamKen

30.07.2021

dating free adult dating sites

KevinHic

09.08.2021

gay dating norfolk va gay teen dating chat gay dating he\'s on grindr

KevinHic

13.08.2021

gay online dating subculture gay dating indianapolis gay dating sites relationships

KevinHic

16.08.2021

dating website for gay men gay girl dating website gay dating sites in spain

Patrickmaync

04.09.2021

gay dating site in kcmo all gay dating online snapchat gay dating site add

HenryAmami

09.09.2021

dating gay cowboys argentina gay dating apo new york gay dating website

HenryAmami

14.09.2021

gay dating simulation furry gay bondage dating sites asian gay dating websites

GustavoDat

10.10.2021

cv writing services online paper writer

Matthewzef

14.10.2021

scholarship essay writing help essay writing service

BrandonTob

04.11.2021

writing compare and contrast essay essay writing books writing an essay for college

Donaldfef

10.11.2021

how to write a reflective essay cause and effect essay examples the best way to ensure parallel construction in your essay is to use similar

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin