Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
2000 KALORİLİK İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2000 KALORİLİK İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

09.07.2024 11:26

Facebook'ta Paylaş

2000 KALORİLİK İAŞE 
(PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA
BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2000 Kalorilik İaşe (Pişmiş Yemek) veya Kumanya mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/869707
1-İdarenin
a) Adı : BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Aladağ Mahallesi 374. Sokak No:1 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782277279 - 3782275220
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2000 Kalorilik İaşe (Pişmiş Yemek) veya Kumanya
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3300 Adet 2000 Kalorilik İaşe (Pişmiş Yemek) veya Kumanya
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Bartın Belediye sınırları içerisinde olması şartı ile; yemekler yüklenicinin kendi işyerinde yenilecek, kumanyalar ise idare personelinin sabit olarak görev aldığı noktalara yüklenici tarafından teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.08.2024 tarihinde işe başlanacak 31.12.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 
1 gün içerisinde işe başlanır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :17.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İl Emniyet Müdürlüğü 3. Kat 305 Nolu Oda (e-tekliflerin açılacağı adres) (Satınalma Büro Amirliği) Aladağ Mah.374.Sok. No:1 Bartın
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İşletme Kayıt Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de              ( BASIN ILN02056986 )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

KelinhanD

19.06.2017

Cialis Generika Serios Buy Cheap Usa Finasteride Avidart Propecia Kamagra Keine Wirkung Levitra Pills Viagra Australia Next Day Delivery Worldwide isotretinoin by money order in usa price Buy Vardenafil Levitra Testberichte

KelinhanD

23.06.2017

Cephalexin For Dogs No Perscription Levitra Acheter Cialis En Pharmacie En France Amoxicillin And Beer Levitra In Usa E Ricrescita Propecia Finasteride Vente Xenical En Ligne viagra Can Amoxicillin Be Taken Before Bed Kamagra Achat 100 Mg How To Order Cialis Lowest Priced Cialis Viagra Gro?En Levitra Order Cialis Canada Generic Doctissimo Kamagra En Ligne online pharmacy Viagra Dosage Blog Is Amoxicillin Good For Treating Plurisey Best Price On Levitra Cialis El Pais Order Medrol Dose Pack Kamagra Online Real Progesterone Visa No Physician Approval Store Stomach Upset With Amoxicillin online pharmacy Buy Cialis Usa accutane venta online Buy Cialis Online Usa Cephalexin 500 Mg Use By Veterinaries Quimico De Propecia Purchase Priligy Ciprofloxacin And Amoxicillin A credit score of is recommended and you shouldnt have any recent late payments or delinquencies on your credit.We apparently have many nearperfect folks reading this site who have never EVER made a bad decision. payday loans online with deposit.With the appropriate protections in place the hard money lender should win the necessary verdicts in short order.Isotretinoin With Free Shipping Visa Best Price On Levitra 1841 Finasteride 1mg No Prescription Cialis Prezzo Migliore Cialis Buy Propecia Finasteride Side Effects De Low Cost Cialis Online Propecia Barcelona Average Dose Of Amoxicillin Best Cialis Online Viagra Funciona Si Viagra 100 Mg Einnehmen Priligy Price Priligy Se Vende En Farmacias Lilly Cialis cialis Indomethacin For Sale In Mexico Tadapox Tadalafil Dapoxetine buying levitra in mexico Baclofene Deces Cialis Et Sport Cialis On Line Achat Kamagra Au Canada Alli In Stock Buy Propecia Online Propecia Prescription Need Cialis Today Buy Generic Levitra Posologia Viagra 100 Precio Viagra 100 Mg cialis Achat Viagra Pfizer En Ligne Zithromax For Jock Itch Viagra Online Prices Kamagra Aus Deutschland Bestellen Kamagra Oral Jelly Side Effects Ordina Cialis Online Effet Cialis Viagra Cheap Flovent generic viagra Achat Kamagra France Pharmacie

KelinhanD

26.06.2017

Dosificacion Kamagra Buy Vardenafil Amoxicillin For Cat

KelinhanD

30.06.2017

Levitra Why So Exspensive cialis Remoxy Amoxicillin Bangladesh

KelinhanD

02.07.2017

Dutasteride In Internet online pharmacy Ways To Last Longer

KelinhanD

08.07.2017

Sore Throat Amoxicillin cialis Cialis Gatillazo

Kennliet

09.07.2017

Priligy Pharmacie cialis Buy Generic Accutane Online

KelinhanD

14.07.2017

Dosage Prednisone In Humans cialis Acheter Cialis En Pharmacie En France

ChasMags

14.07.2017

Can Amoxicillin Cause Yeast Infection viagra cialis Generico Viagra Soft

Kennliet

15.07.2017

Time Interval In Taking Amoxicillin viagra Propecia Apotheke Online

ChasMags

20.07.2017

Amoxicillin Effects On Liver cialis online Tomar Cialis Yahoo

Kennliet

20.07.2017

Amoxicillin For Urinary Tract Infection online pharmacy Viagra Principio Attivo

KelinhanD

21.07.2017

Best Generic Viagra cialis Generic Real Pyridium Where To Buy Internet

ChasMags

02.08.2017

La Viagra Es Con Receta viagra cialis Purchasing Viagra In Canada

KelinhanD

24.08.2017

Cephalexin Cap 5 Mg C cialis Cialis Y Prostata

EveBice

22.02.2018

Cialis 36 Horas cheap cialis Propecia Pisos Viagra Bestellen Erfahrungsberichte

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin