Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
30 ADET ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN

BARTIN BELEDİYESİ

Okunma:

14.12.2020 11:49

Facebook'ta Paylaş

BARTIN BELEDİYESİ 
30 ADET ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN RUHSATLANDIRMA YÖNTEMİ İLE ÇALIŞTIRILMASI  İHALESİ 
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN; Bartın Belediye Meclisinin 24.11.2020 tarih 231 sayılı Belediye Meclis kararı gereği, Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ile ilgili olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacak 30 araçlık ihale neticesinde toplam 10 yıl süreli yıllık ruhsatlandırma yöntemi ile Özel Halk Otobüsü Toplu Taşıma Ruhsatı verilecektir. Şartname bedeli 250,00 TL olup, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir. İhale 23 / 12 / 2020 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, ilk oturumsaat 10:00'da başlatılacaktır. Her ruhsat hakkı için ihaleye başlama bedeli 9000 Tam Bilettir. Bir tam bilet ihale tarihi itibariyle KDV hariç 2,54 TL'dir. Geçici Teminat Miktarı 6.860,00 TL'dir. İhalede verilen son teklif ilk yılın ruhsat bedeli olacaktır. İhale bedeli (ilk yıl için) + KDV  tutarı, karar pulu, damga vergisi vb. diğer giderler peşin olarak Belediyemiz hesaplarına yatırılacaktır.İsteklilerden aranılan belgeler; 
Gerçek kişi olmaları halinde;
1- Tebligata esas adres gösterir ihaleye katılma talep dilekçesi.
2- Nüfus cüzdan fotokopisi ve nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği.
(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
3- Yerleşim yerini gösterir belge,
4- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
6- 2020 yılında alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Kayıt Belgesi.
7- Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınmış Araç Uygunluk Belgesi.
8- İş Bitirme Belgesi.
9- Aracın kendine ait olduğunu gösterir araç ruhsatı, kiralık ise en az bir yıllık noter onaylı kiralama sözleşmesi.
10- Noter tasdikli imza beyannamesi, 
11- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,
12- İhaleye katılacak istekliler 2Ruhsat hakkı için de ihaleye katılabilirler. 2 ruhsat hakkı almak isteyen kişi iki dosya hazırlamak zorundadır. Bir dosya ile bir ruhsat hakkı alınabilir. İstekli bir dosya ile ihale üzerinde kalıncaya kadar yapılan artırım oturumlarının tümüne katılabilir.  
Tüzel kişi olmaları halinde;
1- Tebligata esas adres gösterir ihaleye katılma talep dilekçesi.
2- Vergi Kimlik numarasını gösterir Vergi Levhası. 
3- Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
4- Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınmış Araç Uygunluk Belgesi.
5- İş Bitirme Belgesi.
6- Aracın şirkete ait olduğunu gösterir araç ruhsatı, kiralık ise en az bir yıllık noter onaylı kiralama sözleşmesi.
7- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,
8- Tüzel kişiliğin vekili ise noter tasdikli ihaleye katılmak için vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri.
9- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
10- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. 
11- İhaleye katılacak istekliler 2Ruhsat hakkı için de ihaleye katılabilirler. 2 ruhsat hakkı almak isteyen kişi iki dosya hazırlamak zorundadır. Bir dosya ile bir ruhsat hakkı alınabilir. İstekli bir dosya ile ihale üzerinde kalıncaya kadar yapılan artırım oturumlarının tümüne katılabilir.  
İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale Şartnamesinin 6. Maddesindeki evrakları(gerçek ve tüzel kişiler)22.12.2020 saat 17:00'ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İlan Olunur.  
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de        (BASIN 1268377 )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin