Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

21.10.2021 14:24

Facebook'ta Paylaş

ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BARTIN BELEDİYESİ PARK VE 
BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
 
Çevre Düzenleme ve Peyzaj Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/658385
1-İdarenin
a) Adı : BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK SOKAK 1 74100 MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782271025 - 3782274013
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Çevre Düzenleme ve Peyzaj Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 60.000m2 alanda 3104m2 antik beton parke, 2034 m2 Tartan kaplama yürüme yolu, Moloz taş duvar , 1150m2 alanda Macera Parkı , Çocuk oyun grubu ve Figürleri ile Çevre Düzenleme ve Peyzaj Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.11.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bartın Belediyesi İhale Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AXVIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Peyzaj Mimarlığı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                           ( BASIN1472032  )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

CharlesChext

08.02.2021

tinder dating app , how to use tinder how to use tinder

CharlesChext

19.02.2021

tinder login, tinder date tinder dating app

CharlesChext

19.02.2021

tinder login, tinder date tinder dating app

StevenDet

14.04.2021

free chat and dating online mature adult phone chat

DanielAgift

21.04.2021

best loans loan interest rates

Javiercut

08.05.2021

tinder online , tinder sign up tinder online

Davidzoorn

22.05.2021

100 free arab dating site free dating numbers on phone

WilliamKen

27.07.2021

online free dating service tender dating site free

KevinHic

07.08.2021

gay bodybuilders dating pc dating gay black gay dating site

KevinHic

11.08.2021

small dick gay dating ohio gay dating eharmony gay dating

KevinHic

14.08.2021

gay dating victoria bc mormon gay dating gay dating springfield, pa

Patrickmaync

02.09.2021

gay dating sites deutschland american indian dating gay gay dating augusta ga

Patrickmaync

05.09.2021

gay dating a bi guy experience online gay dating service minnesota gay dating site

Michaeleffot

07.09.2021

free gay dating in india pure dating site gay iphone gay dating sites

HenryAmami

10.09.2021

signs hes gay dating dating gay lesbian gay stoner dating

HenryAmami

15.09.2021

gay dating websites nz gaywatch gay dating site gay dating sites for married

GustavoDat

09.10.2021

essaywriters write my term paper

BrandonTob

03.11.2021

writing essay service pay someone to write your essay website that writes essays for you

Donaldfef

11.11.2021

university of chicago essay prompts diagnostic essay write my essay discount code

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin