Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

10.01.2022 13:04

Facebook'ta Paylaş

HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR
BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
C20/25 Hazır Beton mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2022/10292
1-İdarenin
a) Adı :BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100 MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası :3782271025 - 3782274013
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
B  
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : C20/25 Hazır Beton
b) Niteliği, türü ve miktarı : 500 m3 C20/25 Hazır Beton
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hazır beton İdarenin isteğine göre İdare sınırları içerisinde yer alan çalışma alanlarına yüklenici tarafından transmikserler ile teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 300 takvim günü içerisinde idarenin ihtiyacına veya idarece uygun görülmesi halinde, yüklenicinin teslim programına göre teslim alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanmış olacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.01.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :Bartın Belediyesi İhale Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                           ( BASIN 1531070 )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

KelinhanD

24.06.2017

Achat Levitra Buy Kamagra Oral Jelly Online Amoxicillin Resistance Canadian Ed Pills Online Generic Viagra Order Synthroid Online Levitra Overdose Tadalafil Can Jenday Have Amoxicillin Cialis De 20mg Generic Cialis Pricing Buy 5mg Cialis Canadian Pharmacy Keflex Mexico Internet Order Kamagra Tolerance To Amoxicillin Top Canadian Online Pharmacy Dapoxetine Online Purchase Nebenwirkungen Von Viagra 100mg Citalopram For Sale Uk Cheap Propecia 5mg Awc Conadian Pharmacy Tamsulosin No Prescription Levitra Or Viagra Review Best Place To Buy Viagra Online Viagra Order Online Usa Levitra 5mg Tablets Where To Buy Cilias Professional Pills Amoxicillin Dosages For Dogs cheap levitra Isotretinoin Find Precio Cialis 10 Oratane Robaxin Without A Script Buy Kamagra Jelly Online No Script Levitra Propecia Capsulas How To Buy Cialis 5 Mg Levitra Buy Achat Cialis Serieux Side Effects Of Zithromax Cheap Cialis No Rx Amoxil And Ear Infections Coр“в»t De Priligy Levitra Cost Uk Buy Propecia Proscar Eroxim Usa Order Cialis Tablets Antibiotique Amoxicilline 500mg List Of Legitimate Canadian Pharmacies Cialis Online Cs Isotretinoin 20mg acne in internet with doctor consult Alli In Stock Cheap Levitra Online Antibiotics Fast Delivery To Uk Acquisto Levitra Gratis Levitra Pills Online Direct Progesterone Pills No Doctor Amex Accepted Worldwide Provera Online Best Cialis Online Prod 39 Amoxicillin And Pseudomonas Aeruginosa Accutane Buy Brand Cialis Online No Prescription Falta Comprar Propecia En Buy Cialis Propecia Flussig Levitra Preise Apotheke Generic Propecia Cvs 40 Viagra Pills For 99.00 Photo Propecia Finasteride Acne Cialis Levitra Confronto Direct Legally Macrobid Bacterial Infections Discount Buy Cialis Online Cheap Propecia Young Men

KelinhanD

26.06.2017

Keflex Used For Tonsilitis Generic For Propecia Order Metronidazole Online Overnight

KelinhanD

30.06.2017

Buy Kamagra By Phone cialis Tabletten Levitra 20 Mg

KelinhanD

02.07.2017

Purchase Generic Plavix buy viagra Keflex Prescribing Informationm

KelinhanD

08.07.2017

Amoxil 1 cheap cialis Lithium Carbonate No Prescription

ChasMags

09.07.2017

Come Acquistare Cialis viagra Quand Prendre Baclofene

Kennliet

09.07.2017

Amoxicillin Allergic Reactions online pharmacy Cialis Vendita In Svizzera

KelinhanD

14.07.2017

Cialis Andorre cialis buy online Prix Cialis 10 Mg

ChasMags

15.07.2017

Buy Zithromax Online viagra Zithromax Make You Sleepy

Kennliet

15.07.2017

Amoxicillin Online No Prescription Canada buy cialis Tadora 40 Mg

ChasMags

20.07.2017

Tofranil generic cialis Acquisto Viagra Generico Italia

Kennliet

20.07.2017

Buy Doxycycline 30 Pills cialis buy online How Long Does Zithromax Last

ChasMags

02.08.2017

Buy Olistat cialis online Dosage Amounts For Children Medication Amoxicillin

KelinhanD

25.08.2017

Where Can I Get Viagra Online cheap cialis Cialis Rezeptfrei Schneller Versand Inland

EveBice

22.02.2018

Tadalis Sx Online Kaufen online pharmacy Dure Plus Longtemps Cialis Ou Viagra Ou Levitra

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin