Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
İLAN

T.C. BARTIN İCRA DAİRESİ 2015/23 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Okunma:

10.03.2020 13:11

Facebook'ta Paylaş

T.C.

BARTIN

İCRA DAİRESİ

2015/23 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

 

1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Bartın il, Merkez İlçe, 442 Ada, 132 Parsel, ORDUYERİ Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Bartın ili Merkez ilçesi Orduyeri Mahallesi 442 ada, 132 parsel BRÜT 134 metre kare 1/1 arsa paylı, 2. zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm, Beyanlar Hanesinde Beyan-1:"Altındaki Madenler Maliye Hazinesine ait olup Maden Damarı Zuhurunda Baca Açmak ve İşletmek Hakkı Ruhsatname Sahibi E.K.İ Genel Müdürlüğüne Aittir." Beyan:2"Kamu Yararı ve Ülke Güvenliği Açısından Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler ile Kendi Ülkelerinin Kanunlarına Göre Kurulan Tüzel Kişiliğe Sahip Yabancı Ticaret Şirketlerince İktisap veya üzerinde Sınırlı Ayni Bir Hak Tesis Edilemez."Beyan:3"Yönetim Planı:24/10/2014"Beyan:4"AT 3402 Sayılı Kanunun EK-1 Maddesi Uygulamasına Tabidir."beyanları yazılıdır. Söz konusu daire 3 oda, 1 salon, 1 mutlak ve 1 banyodan oluşmaktadır. Daire giriş kapısı ahşaptır. Binanın içi kara sıvalı olup yapıda mantolama yoktur. Söz konusu dairenin balkonu bulunmamaktadır. Dairenin tabanları tamamen seramik olup pencereleri ahşaptır. Söz konusu daire toprak seviyesindedir. Bu nedenle manzarası yoktur. Bina yaklaşık 20 yıllıktır. imar durumu incelendiğinde ayrık nizam 4 kat yapılaşmaya uygun olduğu görülmekledir. Söz konusu daire kat irtifak tapuludur. Cins tahsisi yapılmadığından mülkiyete geçmemiştir. Söz konusu taşınmaz belediye ve valilik binalarına yaklaşık 5 km, şehir merkezine ise 4 km uzaklıktadır. söz konusu parselin çevresinde yapılma vardır. Belediye hizmetlerinden ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır hususları bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır.

 

Adresi               : Orduyeri Mahallesi 442 Ada 132 Parsel A Blok 2. Bodrum Kat  1 Nolu

Bağımsız Bölüm   Merkez / BARTIN

Yüzölçümü       : BRÜT 134 m2

Arsa Payı          : 1/1

İmar Durumu     : Yok   , İnşaat tarzı Bartın Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 25/10/2018 tarih ve 5799 sayılı yazısı dosyamızda mevcuttur.

Kıymeti             : 100.000,00 TL

KDV Oranı         : %1

Kaydındaki Şerhler    : Tüm şerh ve beyanlarla, Beyan-1:Altındaki Madenler Maliye Hazinesine

ait olup Maden Damarı Zuhurunda Baca Açmak ve İşletmek Hakkı Ruhsatname Sahibi E.K.İ

Genel Müdürlüğüne Aittir." Beyan:2"Kamu Yararı ve Ülke Güvenliği Açısından Yabancı Uyruklu

Gerçek  Kişiler ile Kendi  Ülkelerinin Kanunlarına Göre Kurulan Tüzel Kişiliğe Sahip Yabancı

Ticaret Şirketlerince İktisap veya üzerinde Sınırlı Ayni Bir Hak Tesis Edilemez."Beyan:3"Yönetim

Planı:24/10/2014"Beyan:4"AT 3402 Sayılı Kanunun EK-1 Maddesi Uygulamasına Tabidir.

  1. Satış Günü     : 14/04/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
  2. Satış Günü     : 12/05/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış   Yeri         :   BARTIN   ADLİYESİ   OTOPARK    GİRİŞİ-OTOPARK   NİZAMİYE

BİNASI ÖNÜ MERKEZ/BARTIN

 

Satış şartları :

  1. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
  2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.

4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6-İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde İpotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

7-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/23  Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/02/2020

bv.2020/110

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1594338228.982020-07-10 02:43:48