Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

06.07.2022 12:43

Facebook'ta Paylaş

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
Günye Orman İşletme Şefliği 312,313 ve 315 Kod Nolu Orman Yollarında Üst Yapı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/676961
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782271029 - 3782276051
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Günye Orman İşletme Şefliği 312,313 ve 
315 Kod Nolu Orman Yollarında Üst Yapı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20 km üst yapı malzemesi serilmesi ve sıkılaştırılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Günye Orman İşletme Şefliği 312, 313 ve 315 kod nolu orman yolları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İŞLETME MÜDÜR YARDIMCISI ODASI KAT: 1
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) Alt Yapı İşleri V.Grup Karayolu İşleri (Altyapı-Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                          ( BASIN 01655674 )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

KelinhanD

21.06.2017

Buy Tamoxifen Citrate In Australia Levitra Generic Aurochem Pharmaceuticals Lioresal Oral Effets Secondaires Cialis Order Erectile Dysfunction Drugs Best Online Citalopram Propecia viagra Canadian Pharmacy Doxycycline Luvox Order Clomid Pills Amoxicillin And Urinary Tract Infections Allergy Amoxicillin Symptoms Online Pharmacy Kamagra Crestor

KelinhanD

24.06.2017

Tretinoin Cream For Sale Cheap Viagra Tablets Order Generic Propecia 1mg Prescribed Ciprodex Otic And Amoxicillin Best Cialis Online Lexapro Colombia Finasteride Funziona Davvero Propecia Buy Viagra Online Can I Get Generic Viagra Online Viagra Pharmacie Gratuit Where Can I Buy Priligy Low Dose Viagra Viagra Pfizer 100 Mg Beipackzettel Low Price Levitra Acheter Propecia Generique Commander Cialis Tadalafil Viagra For Sale Isotretinoin Drugs Achat De Cialis Viagra Levitra Pills Comprar Cialis 5 Mg Online Archives August Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. loans for poor credit Usually lenders express their fees in s.outstanding debt.Usa Direct Pharmacy Viagra Online Blue Cephalexin Poision Ivy Cialis Rezeptfrei Auf Rechnung Levitra Now Online Antibiotics Where To Buy Alli Cheap Cheap Viagra Usa Order Amocillion Fast Comprar De Propecia Purchasing Levitra How To Order Amoxicillin Online Viagra Per Amore Cialis Cost Viagra Cialis Kaufen Wien Elocon cheap cialis Keflex E Coli Suseptability Kitten Health Treatment Dosage Amoxicillin Ordering Cialis Online Buy Cialis 5mg Online Pharmacy Zithromax Birth Control Levitra Vardenafil Buy Viagra Paypal Accepted Order Non Prescription Drugs Online Buy Priligy In Usa Albendazole Without A Prescription Canadian Pharmacy Cialis 5 Mg Levitra Buy Online Propecia Topical Hair Loss Treatment Dogs Amoxicillin cheap cialis For Sale Macrobid Priligy Sustancia How To Buy Priligy Cialis Buen Precio Online Pharmacy Propecia Buy Buy Tadalafil Online Cialis E Liquid Cialis Andorra Precio Priligy Dapoxetine Buy Propecia E Infertilidad Efectos Secundarios Sale Amoxicilina Amoxiclav Sandoz Over Night Depoxetine Discount Shipped Ups Macrobid Visa Accepted Priligy Comprar Online cheap cialis Kamagra Plus Where To Order Pyridium Mastercard Accepted Cheapest Cialis Online Online Meds No Prescription Europe What Does Keflex Used To Treat Propecia 2mg Order Ciprofloxacin Eye Drops Atorvastatin online pharmacy Lasix Overnight Buy No Prescription

KelinhanD

26.06.2017

Kamagra Livraison Rapide cialis buy online Where To Purchase Cialis

KelinhanD

01.07.2017

Tadalis Sx Naturel viagra Amoxicilina 650mg Discount In Us With Free Shipping

KelinhanD

03.07.2017

Cialis 10mg Forum cialis On sale discount isotretinoin tablets online visa accepted

KelinhanD

09.07.2017

Amoxicillin Dosage For Dog generic viagra Priligy Australie Approbation

ChasMags

10.07.2017

Propecia Billig Kaufen cialis Propecia Espana Sin Receta

Kennliet

10.07.2017

Veterinary Dosage Of Cephalexin buy viagra Viagra Schachtel

KelinhanD

15.07.2017

Generic Viagra Delievered From.Usa viagra cialis Order Non Prescription Drugs Online

ChasMags

16.07.2017

Buy Plavix In Canada cialis Produit 161

Kennliet

16.07.2017

Cheap Kamagra Jelly India 219 online pharmacy Ingredients In The Drug Keflex

ChasMags

21.07.2017

Kamagra Vente En France cheap cialis Tadalafil Generic 40 Mg India

Kennliet

21.07.2017

Cialis Est Il Vendu Sans Ordonnance viagra prescription Canadian Pharmacy Generic Drugs

KelinhanD

24.07.2017

Acheter Cialis En Securite viagra cialis Buy Cafergot With No Prescription

ChasMags

25.08.2017

Best On Line Viagra viagra Cephalexin 500ng Cap Ranbaxy

KelinhanD

28.08.2017

Viagra E Ipertensione Polmonare cialis Elocon Overseas Next Day

EveBice

23.02.2018

Levitra By Bayer Cialis 20mg Info Priligy Generico En Espana cialis Medsforless Online Viagra Cialis Kaufen Amoxicillin Dosage For Macaw

CharlesChext

08.02.2021

browse tinder for free , how to use tinder how to use tinder

CharlesChext

19.02.2021

tider , tinder login tinder online

StevenDet

14.04.2021

free phone chat lines date sites

DanielAgift

21.04.2021

unsecured loans for bad credit lender

Javiercut

08.05.2021

tinder dating app , tinder dating app what is tinder

Davidzoorn

22.05.2021

free online dating site no credit card requirement %100 free dating site

WilliamKen

27.07.2021

dating website witty dating headlines for women

KevinHic

09.08.2021

gay dating sites that work gay dating in jellico tennessee slave dating gay

KevinHic

13.08.2021

gay police dating site closeted gay dating site gay bear dating

KevinHic

16.08.2021

gay dating oslo gay dating site older men gay dating without sites

Patrickmaync

04.09.2021

interracial gay dating advice gay bears dating sites gay guy explicit dating games

HenryAmami

09.09.2021

international gay dating gay dating hiv positive gay dating dallas

HenryAmami

14.09.2021

gay dating online gay sweden dating i\'m dating a white boy gay

GustavoDat

09.10.2021

personal statement writing service best paper writing service reviews

Matthewzef

13.10.2021

scholarship essay writing service paper writers

BrandonTob

04.11.2021

cheap custom essay writing services write my essay for cheap essay writing sites

Donaldfef

09.11.2021

what to write for college essay college essay helper exemplification essay

DonaldBut

28.11.2021

ps4 sex games hot nurse 3d sex games best free online sex games

DonaldBut

28.11.2021

mnf sex games furry 3d sex games playful stepsis loves sex games

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin