Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ULUS ALPI KÖYÜ İÇME SUYU YENİLEME YAPIM İŞİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ / SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ULUS ALPI KÖYÜ İÇME SUYU YENİLEME YAPIM İŞİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ / SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

24.01.2023 12:33

Facebook'ta Paylaş

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ULUS ALPI KÖYÜ İÇME SUYU YENİLEME YAPIM İŞİ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ / SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzce Ulus Alpı Köyü İçme suyu Yenileme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/69629

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ / SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası

:

3782285020 - 3782276638

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Müdürlüğümüzce Ulus Alpı Köyü İçme suyu Yenileme Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1800 m. şebeke hattı ve 10 adet kollektör yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ulus İlçesi Alpı Köyü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.02.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bartın İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

IV.GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Makine Mühendisi veya Çevre Mühendisi Diploması

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                 ( BASIN 01770720    )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

KelinhanD

15.06.2017

Propecia Pildora Buying Viagra Online Zithromax 250 Mg Dosage Baclofene Farmaco Order Generic Kamagra Cheap Generic Cialis Online Comprar Cialis 20 viagra Amoxicillin Vs Ampicillin Tadalafil No Prescription Cialis Cheap buy accutane mexico Cialis Original Online Dapoxetina Priligy Comprar where to order isotretinoin Viagra O Levitra Levitra 20mg Price Uk Online Pharmacy Airmidex Cialis Diaria Buy Zoloft Online Usa Amoxicillin Drug Facts For Lyme Disease

KelinhanD

21.06.2017

Livitra Samples Buy Levitra Online 1103 Lasix 100 Acheter Du Cialis Le Moins Cher Brand Cialis Online Erection Pills For Sale For Sale Generic Pyridium 200mg Internet levitra coupon free trial buy roche accutane online uk Levitra Conditionnement Buy Cheap Cialis Site Cialis Ogni Due Giorni Viagra Packstation Levitra Buy Aml Cephalexin Uses And Indication Amoxicillin Liqiud Dosage Cheap Viagra Online Generic Cialis Professional Buy Brand Cialis Online La Viagra Natural Posologia Propecia Dia Generic Cialis Cheapest Plavix Discount Canada Viagra Achat Gratuit Purchase Generic Cialis Buy Mitazapine In Uk Get Progesterone Menopause Propecia Cost Usa Levitra Medicament En Baisse Safe Medications Online Buy Levitra 20mg Zithromax 4 Tablets At Once Effexor Buy Kamagra Oral Jelly Online Viagra E Paroxetina Quick Ejaculation Order Levitra Online Cialis Hyper Puissant En Ligne Compra Viagra Espana Cialis Farmacias Online Sin Receta Giving Toddler Amoxicillin Buy Cheap Levitra Actos 45 Mg Tablets Online Order Us Kamagra Bestellen Wo Cheap Propecia 5mg Diarrhea With Amoxicillin Buy Cheap Fluoxetine And Cialis Price Of Viagra Buy Cheap Clomid Without Prescriptions discount isotretinoin in usa drugs with free shipping Low Price Cialis Levaquin Us Worldwide Prix Du Clomid Vallee D Aoste Ordering Cialis Online Viagra Barata Espana Prednisolone Tablets Online cheap cialis Online Pharmacies Generic Dutasteride Internet Visa Cod Without Dr Approval Cialis Free Trial Proviron Cialis Cephalexin 500 Mgs Twice A Day Order Levitra Online Trental Cortef Without A Prescription Buy Cheap Cialis Pills Nexium Online Order

KelinhanD

25.06.2017

Buy Propecia 84 viagra cialis levitra sample pack Safe Nonprecription Sites For Cilas

KelinhanD

28.06.2017

Buy Inderal Online viagra online Cialis Vendita Contrassegno

KelinhanD

01.07.2017

Importing Kamagra Into Uk viagra cialis Keflex For Cats

KelinhanD

06.07.2017

Woher Kriege Ich Levitra cialis Cialis Viagra Vendita

ChasMags

07.07.2017

Propecia O Lacovin viagra online pharmacy Prix Cytotec 200 Mg

Kennliet

07.07.2017

1767 Buy Clonidine Overnight online pharmacy Generic Super Viagra

KelinhanD

10.07.2017

Viagra Cialis Dogana cialis Valor Propecia

ChasMags

11.07.2017

Nbrx Pharmacy Next Day Delivery online pharmacy Free Shipping Zentel With Next Day Delivery Cheap

Kennliet

11.07.2017

Buy Cheap Viagra Online Usa generic viagra Tomar Cialis Y Alcohol

KelinhanD

16.07.2017

Amoxicillin In Canines cialis online accutane buy online reviews

ChasMags

17.07.2017

Buy Doxycycline Doxycycline Online cheap cialis Cephalexin In The Penicillin Family

Kennliet

17.07.2017

Moulineaux cialis price Order Now Bentyl With Free Shipping Drugs

ChasMags

31.07.2017

Cheap Viagra Us Companies Only cialis Buy Augmentin

KelinhanD

31.07.2017

Silagra viagra Viagra Generico Originale

EveBice

19.02.2018

Zythromax Vs Cephalexin Buy Wellbutrin Xl No Prescription Acheter Cialis Pas Cher En Ligne cheap cialis What Is Orlistat Hexal Feldene Canadian

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin