Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI

MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI BARTIN MİKA-DERÇOCUK EVLERİ SİTESİ- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Okunma:

09.11.2021 13:03

Facebook'ta Paylaş

MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI
BARTIN MİKA-DERÇOCUK EVLERİ SİTESİ- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 
188 Kalem Gıda Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/701566
1-İdarenin
a) Adresi : Ağdacı Mah. Fakülte Cad. No:123 74100 MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3782271264 - 3782271265
c) Elektronik Posta Adresi : bartin.mikadercesm@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 188 KALEM MUTELİF GIDA MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MİKA-DER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ AĞDACI MAHALLESİ FAKÜLTE CAD. NO 123 
BARTIN MERKEZ
c) Teslim tarihi : Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MİKA-DER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ AĞDACI MAHALLESİ FAKÜLTE CAD. NO 123 
BARTIN MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 25.11.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİKA-DER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ AĞDACI MAHALLESİ FAKÜLTE CAD. NO 123 BARTIN MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                           ( BASIN 1484111 )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

KelinhanD

21.06.2017

Viagra A Vendre Buy Priligy Online Pharmacy Were Can I Get Some How To Get Viagra Online Viagra Prices Sicher Cialis In Amerika Kaufen Cephalexin Pill Acne Order Generic Kamagra How Cau You Order Levitra On Line Mail Order Nexium Levitra Generic Cheap Achat Levitra Net Viagra Effet Secondaire Koreus Cialis 20mg Price Kamagra Oral Jelly Utilisation Donde Puedo Comprar Cytotec viagra online Online Generic Viagra Vomiting And Propecia Pastilla Priligy Artane

KelinhanD

24.06.2017

Was Kostet Priligy Mit Rezept Cheap Viagra On Line Worked For Me Propecia Finasteride Viagra Delle Donne cialis Original Cialis Ohne Rezept Name Brand Cialis Online Buy Tadalafil Cialis 5 Ml Order Diflucan Online Rx Drugs levitra vs viagra vs cialis Sutrico Propecia Forum Cialis Ou Levitra Zithromax Antibiotic Drinking With Amoxicillin 500mg Cap Amoxicillin No Perscription Free Shipping Where To Buy Priligy Online Where Do Ibuy Clomid Online With Viagra Viagra 100 Preis 12 Acne Comprar Cialis Recomendado Levaquin Overseas Store Generic Cialis Cheapest Langzeitstudie Levitra Baclofen For Sale Cheap Cialis 20mg Propecia Cartelera Staph Coverage With Cephalexin Buy Tadalafil Online Generique Cialis 20mg Prix Buying Viagra And Ciallis Levitra On Line Clomid Au Bout Combien Temps Prise De Sang Viagra Generico Ritardante Cialis Online Cs Cytotec France Typical Cost Of Amoxicillin viagra Free Shipping Stendra 50mg Erectile Dysfunction Acheter Du Cialis Andorre Buy Online Kamagra Silagra Uk Next Day Express Delivery For Viagra Brand Cialis Cialis Aus Der Eu Cialis Kaufen Levitra Cheap Viagra Usa Cialis Ibuprofeno Achat Viagra Pas Chere Cialis Online Cs Priligy Belgie Can Buy Colchicine 0 5 At Store Levitra Online Non Generic Prednisone Online Lithium Without Prescription Cialis Tadalafil Elocon Legally Mastercard Accepted Cialis Viagra Alcool Levitra Plus Viagra Soll Billiger Werden Effets Du Cytotec Apres Cheap Viagra Pills Cheap Antabuse Online Predisone Pills For Sale From Canada Buy Cheap Propecia Uk Viagra 24h Cheapest Cialis 5mg Propecia Pills Amoxicillin Cats Sick Vomit Propecia Doping Garantia De Satisfaccion cialis Viagra Generico Original Comprar Cialis Murcia Buy Cheap Generic Cialis Digoxin For Purchase Usa Amoxicillin Drops Cialis Free Offer Zithromax Skin Rash Side Effects Cialis Aspirina Buy Viagra No Doctor Viagra Comprare Viagra Generico Italia Order Generic Cialis Cialis Interdit Belgique Tenorminwithoutrx Buy 25mg Viagra Online Purchase Generic Clobetasol Real No Prescription Next Day Delivery Cialis Generico Sin Receta viagra Diamox Buy No Prescription Spese Levitra In Farmacia Propecia For Sale Naturliche Levitra

KelinhanD

26.06.2017

Cephalexin How Long Work cialis buy online Rask Levering Cialis

KelinhanD

01.07.2017

El Cialis Generico generic cialis Legally Zentel Valbazen Internet Visa Accepted

KelinhanD

03.07.2017

Comment Avoir Du Viagra cialis Viagra Generico Murcia

KelinhanD

09.07.2017

Zithromax Antibiotics Online buy viagra online Geric Viagra Purchase

Kennliet

10.07.2017

Kamagra Gelatina cialis online Cialis Daily

ChasMags

10.07.2017

Viagra Oder Cialis Was Ist Besser cialis price Xenical 600 Mg

KelinhanD

15.07.2017

Levitra Prostatite viagra Medecine Amoxil

ChasMags

16.07.2017

Online Pharmiacies generic cialis Finasteride Side Effects

Kennliet

16.07.2017

Tadalis Sx Achat En Ligne online pharmacy Venta Comprar Propecia

ChasMags

21.07.2017

Tadapox Low Price cialis Cialis En Valencia

KelinhanD

24.07.2017

Drug Cephalexin cialis Experiencias Con Viagra

ChasMags

25.08.2017

Propecia Temples cialis Le Prix Du Viagra Pharmacie

KelinhanD

28.08.2017

Zithromax Active Ingredient generic viagra Cialis Scaduto Effetti

EveBice

23.02.2018

Discount Generic Fluoxetine Internet In Germany Buy Propecia In Canada Buy Levothyroxine 75 Mg cialis Levitra Acquisto Italia Comprar Cialis Em Farmacia

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin