Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
SPİRAL SARIMLI SARMAL HDPE TİP 6 KORUGE BORU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SPİRAL SARIMLI SARMAL HDPE TİP 6 KORUGE BORU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

01.06.2023 12:25

Facebook'ta Paylaş

SPİRAL SARIMLI 

SARMAL HDPE TİP 6 KORUGE BORU

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Spiral Sarımlı Sarmal HDPE Tip 6 Koruge Boru mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/539637
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782271029 - 3782276051
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Spiral Sarımlı Sarmal HDPE Tip 6 Koruge Boru
b) Niteliği, türü ve miktarı : 600 mm. Çapında Spiral Sarımlı Sarmal HDPE Tip 6 Koruge Boru, 6,25 m boyunda ,450 metre, 800 mm. Çapında Spiral Sarımlı Sarmal HDPE Tip 6 Koruge Boru, 6,25 m boyunda ,50 metre
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Akçamescit Orman Emvali Deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 2 gün içerisinde işe başlanır. Sözleşme imzalandıktan 10 (on) gün içerisinde ihale konusu mallar Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Akçamescid Orman Emvali Son Deposuna teslim edilir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 2 gün içerisinde işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
 HDPE(Tip6) spiral sarımlı borular TS12132 standardı gereklerini karşılayacak özellikte olmalı  
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                          ( BASIN 01836572 )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin