Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BARTIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/27 SATIŞ

Okunma:

19.10.2022 12:46

Facebook'ta Paylaş

T.C.
BARTIN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/27 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bartın İli Merkez İlçe Kozcağız Değirmenci Mahallesi Eski Parsel No: 485, Yeni Ada No: 301, Parsel No: 3 te kayıtlı 7.971.89 M2. Alanındaki bahçe cinsinden taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre taşınmazın eğimsiz bir arazi yapısına sahip, sınırlarının kısmen çit ile belirlenmiş, içerisinde 1 adet 3 katlı kargir ev, kamelya ve tek katlı garaj bulunduğu, ev olarak kullanılan yapının taban alanının brüt 150 M2. Den meydana geldiği, 1. Katın normal katın brüt 160 M2. 2. Normal katın brüt 160 M2. Ev olarak kullanılan 3 katlı yapının toplamda 470 M2. Brüt alana sahip olduğu, yapının zemin kat net alanının 132,00 M2. 1. Kat net alanının 141,00 M2. 2. Kat net alanının 141 M2. Olup, yapının toplam net alanının 414,00 M2. Olduğu, tüm katta yer alan meskenlerin girişlerinin ayrı olduğu, yapıda kat irtifakı tesis edilmediği, bağımsız bölüm özelliği kazanmış konut bulunmadığı, yapının yaşı ve mevcut durumu göz önünde bulundurularak yıpranma payının %40 olduğu, kamelya olarak kullanılan yapının 8 m2. Alana sahip olduğu, garaj olarak kullanılan yapının 24 M2. Alana sahip olduğu, taşınmaza yakın çevresine boş parseller, belde ticaret merkezinde mesken nitelikli yapılar bulunduğu bildirilmiştir.
Bartın SHM.sinin 2021/291 esas-1704 karar sayılı kesinleşmiş kararı gereğince;satıştan elde edilen bedelin% 16' sı muhdesat bedeli olarak davacı Rıfkı Acıbal' a verilecektir.
İmar Durumu : Kozcağız Belediye Başkanlığının 24/06/2022 tarih ve 2351 sayılı cevabi yazıları gereğince; 3194 Sayılı İmar Kanunu' nun 18. Madde uygulaması kapsamında bir kısmının ticaret+konut bitişik nizam 4 kat, bir kısmı ise ayrık nizam 3 kat 0,40-1,20 yapılaşma koşullarına haiz olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.908.053,30 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibi olup, "arazinin altındaki madenler Hazineye aittir." beyanı ile "üzerindeki kargir ev samanlık 1960 yılında Ahmet oğlu Necati Acıbal tarafından yaptırılmıştır." muhdesat bilgisi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 02/12/2022 günü 11:00 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 27/12/2022 günü 11:00 - 11:15 arası
Satış Yeri : Gölbucağı Mah.si 565 Sok. No: 2 Yeni Adliye Binası Merkez Bartın - Giriş Katta Bulunan Müzayede Odası
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64' e karşılık gelmektedir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de               (BASIN 01710788 )
 
 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin