Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
T.C. BARTIN İCRA DAİRESİ 2019/6406 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BARTIN İCRA DAİRESİ 2019/6406 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Okunma:

03.09.2021 13:28

Facebook'ta Paylaş

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bartın İli Merkez İlçe Yeşilkaya köyü 101 Ada 445 Parsel tarla Söz konusu taşınmaz yapı olarak killi-tınlı bünyededir. Genel olarak eğim %8-10 civarındadır. Köy yerleşik alan dışındadır. Taşınmaz 2.371,12 m² yüz ölçüme sahip, tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın yola bağlantısı bulunmamaktadır. Borçlunun hisse oranı TAM'dır. Taşınmazın vasfı, konumu, niteliği kullanılabilme potansiyeli, yerleşim yerlerine yakınlığı ve yola yakınlığı dikkate alındığında m2 birim fiyatı 15,00TL'dir. Taşınmazın arazi değeri: 15,00 TL/m2 X2.371,12m2=35.566,8TL'dir. Borçlunun Toplam Hisse Değeri =35.566,8TL
Adresi : Bartın Yeşilkaya Köyü Merkez / BARTIN
Yüzölçümü : 2.371,12 m2(Ana taşınmaz yüzölçümü)
İmar Durumu : Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30/11/2020 tarih E13884 sayılı yazısı dosyada mevcut
Kıymeti : 35.566,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Tüm şerh, irtifak ve beyanlarla birlikte
3303 SAYILI YASANIN 3. MADDESİ GEREĞİNCE İDARENİN VE RUHSAT SAHİPLERİNİN MADEN ARAMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE MÜDAHALE EDİLEMEZ. BUNDAN DOĞACAK ZARARLARDA MÜLKİYET HAKKINA DAYANILARAK BİR HAK VE TAZMİNAT İDDASINDA BULUNULAMAZ, BARTIN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 21/03/2007 - 961 DİĞER (KONUSU:KAMU YARARI VE ÜLKE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN,YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLER İLE KENDİ ÜLKELERİNİN KANUNLARINA GÖRE KURULAN TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP YABANCI TİCARET ŞİRKETLERİNCE İKTİSAP VEYA ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ BİR HAK TESİS EDİLEMEZ. ) TARİH: 13/03/2007 SAYI:350/646
1. Satış Günü : 22/10/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Bartın Adliyesi Otopark Girişi-Otopark Nizamiye Binası Önü-Merkez/Bartın
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6-İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6406 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                          ( BASIN 1441701 )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin