Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
ZİPLİNE SATIN ALINACAKTIR

ZİPLİNE SATIN ALINACAKTIR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

29.06.2021 10:59

Facebook'ta Paylaş

ZİPLİNE SATIN ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
Zipline montaj dahil mal alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2021/364498
1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : GELİNCİK MAH. FATİH CD. 45 57100 SİNOP MERKEZ/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası : 3682010010 - 3682601605
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Zipline montaj dahil mal alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Zipline (259 ve 241 metre olmak üzere toplam 
500 metre tek yön gidiş ve ekipmanları)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın ili Ulus İlçesi Aşağıköy
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılarak 60 (altmış) takvim günüdür. Malların teslim yeri Bartın İli Ulus İlçesi Aşağıköy'de montajı yapılarak teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : 5
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.07.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü İhale Odası (e-tekliflerin açılacağı adres) Merkez/BARTIN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                           ( BASIN1402497 )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

KelinhanD

22.06.2017

Cialis 10 Mg Tabletas Cheap Viagra Online Cialis Y Fertilidad

KelinhanD

25.06.2017

Amoxicillin Works Bowel Bacteria Purchase Cialis Cephalexin Without A Prescrption

KelinhanD

29.06.2017

Priligy Generico En Espana online pharmacy Buy Doxycycline Online In Canada

KelinhanD

01.07.2017

Generic Propecia 5mg X Pills viagra Osu Levitra Comprar

KelinhanD

07.07.2017

Elocon 5g Elocon Cream viagra Online Doctor Viagra

ChasMags

07.07.2017

Topical Propecia Androgenetic Alopecia [url=http://levinorx.com]buy viagra online[/url] Lasix Online

Kennliet

07.07.2017

Where Can I Get Zithromax Over The Counter viagra Ou Acheter Du Vrai Kamagra

KelinhanD

11.07.2017

Cephalexin Dog Eye Infection viagra cialis Achat Amoxicillin Prescrire Nato Medicament

ChasMags

12.07.2017

Progesterone Real Overseas generic viagra Kamagra Com

Kennliet

12.07.2017

Precio De La Viagra En Espana cialis online Viagra Generika Anwendung

KelinhanD

17.07.2017

Viagra At 21 Cents Per Pill viagra Priligy Mexico Venta

ChasMags

17.07.2017

Precio Propecia 20 Mg cialis Prix Du Cialis Au Canada

Kennliet

17.07.2017

Viagra Online Specials viagra Acquisto Sicuro Viagra Online

ChasMags

31.07.2017

Lasix viagra Best Price Cialis 20mg Usa

KelinhanD

31.07.2017

Prix Levitra Pas Cher cialis Tadalis Sx Soft Effet

EveBice

20.02.2018

Lexapro Where To Buy Glipizide No Prescription online pharmacy Prix Xenical France Propecia Hair Treatment Amoxicillin For Ear Infections

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin