Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
İL GENEL MECLİSİ’NDE ŞUBAT AYI MESAİSİ BAŞLADI

Bartın İl Genel Meclisi’nde Şubat ayı mesaisi başladı. 8 gündem maddesiyle başlayan toplantılarda Bartın için bir kez daha önemli kararlara imza atılacak.

Okunma: 1327

05.02.2020 12:34

Facebook'ta Paylaş

Şubat ayının ilk toplantısı Bartın İl Özel İdaresi Meclis Toplantı salonunda İl Genel Meclis üyeleri Ali Eyüpustaoğlu, Uğur Yılmaz, Göker Giray Gülsoy, Kadir Saraç, Bekir Karabacak, Ayhan Özçelik, Atnen Aydoğan, Bahattin Kazguç, Abdullah Kaleli, Nurdanur Karakurt ve Orhan Ölçek’in katılımıyla İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun Başkanlığında gerçekleştirildi.

​Toplantı öncesi konuşan Meclis Başkanı  Kenan Dursun konuşmasında  Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem afetinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar dilediklerini, bu tür afetlerin acılarının sarılmasının çok önemli olduğunu belirterek başta hükümet olmak üzere yine milletin yardım severliği ile deprem bölgesindeki vatandaşların kış ortamındaki yaşam zorluklarının giderilmeye çalışıldığını ifade etti. Bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kalıcı konutları süratle yaparak  yaşamın her iki ilde de kısa sürede normale  döneceğine yürekten inandıklarını belirtti.

Ardından yaptığı açıklamalarında Şubat ayı toplantılarının 8 gündemle başladığını ve 5 gün boyunca devam edeceğini yine bu süre içerisinde Özel İdare’nin talebi ile Meclis Başkanlığına yeni gündem maddelerinin  de gelebileceğini söyleyen Dursun, ihtisas komisyonlarından  Meclis Başkanlığına ulaşan 4 konu hakkında karar verileceğini yine gündemde olan diğer konuların ilgili komisyonlara havalelerinin yapılarak komisyonlardaki değerlendirmelerinin ardından Mart ayı toplantılarında dosyaların kararlara bağlanacağını söyledi.

Yine 7. dönemin başından bugüne 10 aylık sürede meclis ve komisyon çalışmalarına aksatmadan katkı sağlayan tüm meclis üyelerine teşekkür eden Dursun, Şubat ayı toplantılarında alınacak kararların idareye ve Bartın’a hayırlı olmasını diledi.

Bartın  bir ilki başardı

Devamında yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmesinde 7. dönem Meclisi’nin   uzun süren çalışmalar sonucunda hazırladığı 2020 mali yılı çalışma ve yatırım programı bütçesinin 55.000.000,00 TL. olarak belirlendiğini, bu rakamın %45 gibi önemli bir oranının  yatırımlara ayrılmış olmasının Bartın İl Özel İdaresi’ni diğer bir çok özel idarelerden farklı kıldığını, bu konudaki söylemlerini eyleme dönüştürmek için her zaman kararlı adımlarla yola devam ettiklerini ve bu icraatlarının en güzel örneğini son dönemde Özel İdare bünyesinde kurdukları beton santrali ile kilit parke tesisinin kısa bir sürede kurulumunu yaparak 51 özel idare arasında bir ilki başarmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Yapımı tamamlanan parke ve beton santrali ile kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımdaki konforunu yükseltmeyi hedeflediklerini  söyleyen Dursun,  özellikle kurdukları yeni tesis ile köylerin ana gurup yollarında yapımına başladıkları kuru beton sistemiyle 30 yıl bozulmayan konforlu yolların halkın  hizmetine sunduklarını belirterek aynı tesiste  üretilen kilit parke ile de köy meydanları başta olmak üzere yine tüm köylerin içerisinde kilit parke yol yapımlarının devam edeceğini açıkladı. Yeni  yatırımları yaparken de sürdürülebilirliği her zaman önemsediklerini söyleyen Dursun diğer projelerde olduğu gibi bu projeyi de kendi öz kaynakları ile hayata geçirdiklerini, bu özelliklerini  yeni dönemde de muhafaza ederek yeniliklere ve bu anlamda yapılacak yatırımlara istikrarla devam edeceklerini söyledi. 

4.500.000,00 TL ye mal olan beton santrali ve parke tesisinin kurulumundan bugüne 18 aylık süreci değerlendiren Başkan Dursun Kurulum maliyetini 11 ay gibi kısa bir sürede amorti eden  bu tesis ile bugüne kadar 92 km kuru beton yol ve 45 km civarında da kilitli parke taşıyla yol düzenlemelerinin gerçekleştirildiğini   ifade ederek yapılan imalatların  diğer petrol türevi asfaltlarla maliyet analizi yapıldığında tesiste üretilen her mamulün diğerlerinden %50 daha ekonomik ve dayanıklılık açısından da 4 kat daha ömürlü olduğunun bilimsel verilerle açıklandığını belirtti. 11 aylık üretimiyle kendisini amorti ederek İl Özel İdareyi kâra geçiren bu tesisin son dönemde hem Bakanlığın hem de diğer illerin dikkatini çektiğini bu kapsamda aynı tesisin kurulumu için bir çok özel idareye de kılavuzluk görevini büyük bir heyecanla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Son dönemde hükümetin de ana gündemi haline gelen dışa bağımlığı azaltacak yerli ve milli kaynak vurgusuyla da örtüşen bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyleyen Dursun, yine İl Genel Meclisi’nin kararıyla 2020 yılı programına alınan sıcak asfalt plentinin yenilenme işinin gerçekleştirileceğini,  bununla birlikte yapılan ve yapımı devam edecek olan tüm beton yolların aşınma katlarını da yaparak 30 yıl boyunca ayakta kalan gurup yolu konforunu halkın hizmetine sunacaklarını açıkladı. Dursun açıklamasında ayrıca böylesine önemli tesislerin  İdare bünyesinde kurulmasına destek veren Vali Sinan Güner’e,  Milletvekili Yılmaz Tunç'a,  İl Genel Meclis üyelerimize ve idare yöneticilerine yürekten teşekkür ettiğini söyledi.

Dursun ayrıca bu tesisten üretilecek yolların kırsalda yaşayan tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Amasra’ya Kent Güvenlik Sistemi kuruluyor

Devamında gündem maddelerinin içerikleri ile ilgili de açıklama yapan Başkan Dursun komisyonlardan gelen ve karar verilecek 4 dosya ile ilgili açıklamasında, gündemin 1. maddesinde yer alan Bartın İli Amasra İlçesi (KGYS) Kent Güvenlik Sistemi Modernizasyonu projesinin 2020 yılı ek çalışma yatırım programına alınması ile ilgili dosyanın komisyon  raporunun Meclis Başkanlığına ulaştığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamasında Bartın’ın birçok noktasında bu tür görüntüleme sistemlerinin kullanıldığını, bu sistemlerin son dönemde teknolojik gelişmelerle şehirlerin güvenliğinde etkin rol aldığını ve Bakanlığın bu tür sistemlerin modernizesine önem verdiğini, proje ödeneği olan 320 bin TL kaynağında Bakanlıkça İdare hesaplarına aktarılarak projenin yapım işinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Çeştepe ve Esenyurt Köyleri İmar Planlarına yapılan itirazlar değerlendirilecek

Gündemin 2. maddesinde ile ilgili de Çeştepe ve Esenyurt Köyleri İmar Planlarına askı süresi içerisinde yapılan 2 itirazın karara bağlanacağını ifade ederek, 06.11.2019 tarihli ve 114 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla onaylanan Çeştepe ve Esenyurt Köyleri 1/1000 ve 1/5000 nazım imar planlarının 1/25000 lik plana uyumlu şekilde hazırlandığını, Üniversite ve Filyos  projesi arasında bulunan Bartın’ın da gelişme alanı statünde değerlendirilen bölgenin mücavir alanların dışında kalan ve İl Özel İdare sorumluluğunda olan bu iki köyün plana dayalı ticaret, sanayi ve sosyal alanlar ile konut alanlarının belirlendiğini, plan askı süresi içerisinde yapılan itirazlarında Meclis tarafından değerlendirilerek karara bağlanacağını açıkladı.

Devamında gündemin 3’üncü maddesinde yer alan sözleşmeli personellerin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporlarının karara bağlanacağını söyledi.

75. Yıl Huzurevi 3. Etap Yapım İşi başlıyor

4’üncü madde de yer alan  75. Yıl Huzurevi 3. Etap Yapım İşinin 2020 Yılı Ek Çalışma Yatırım Programına Alınması konulu dosya hakkında yaptığı açıklamasında Dursun, İl Merkezinde mevcut olan huzur evinin yetersizliği nedeniyle, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nün girişimleriyle, fiziki alanın büyütülerek kapasite artırma talebi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki ödenek takiplerini yapan Milletvekili Yılmaz Tunç'un 1.386.164,00 TL ödeneğin İdare hesaplarına aktarılması ile başlayan çalışmaların artık ihale aşamasına getirildiğini açıkladı. Yapılacak 3. Etap ile ilimizdeki huzurevi ihtiyacına önemli ölçüde cevap verir hale getirileceğini söyleyen Dursun projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Milletvekili Yılmaz Tunç'a teşekkür ettiğini söyledi.

İnkum ve Mugada’daki sosyal tesislerin ücretleri belirlenecek

Gündemin 5.maddesinde yer alan İnkum ve Mugada’daki sosyal tesislerin ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili dosyanın plan ve bütçe komisyonuna havale edileceğini, komisyonun belirleyeceği ücret tarifelerinin bir sonraki ayda karara bağlanacağını söyledi.

KUDEP’e üye seçilecek

Gündemin 6’ ncı maddesinde yer alan KUDEP’e üye seçimi dosyası ile ilgili açıklamasında KUDEP’in il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile yine bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde kurulması zorunlu olan tarihi eserleri kapsayan koruma, uygulama ve denetim bürolarının oluşturulması olduğunu söyleyen Dursun, Bartın’ın da tarihi eserlerle zengin olması ve bu eserlerin   korunarak gerekli bakımlarının da yapılarak gelecek nesillere bırakılması açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini, oluşacak kurula bir asil bir yedek İl Genel Meclis üyesi seçerek kurulu destekleyeceklerini söyledi.

Asfalt plenti yenilecek

Gündemin 7. maddesinde yer alan Ek Gider Bütçesi ile ilgili yaptığı açıklamasında 2019 mali hesaplarından gelir fazlası olan 910 bin TL ödeneğin 2020 yılı yatırım programında bulunan asfalt plentinin alım projesine ödenek kaydı olarak gerçekleştireceklerini, bu sayede ekonomik ömrünü tamamlayan saatte 60 ton bsk üreten eski asfalt plentini 160 tona revize ederek İl Özel İdare’yi modern bir asfalt plentine kavuşturacaklarını söyledi.  Ayrıca yeni dönemde beton santralı ve kilitli parke tesisi ile kurulumu gerçekleştirilecek  sıcak asfalt plenti ile Bartın’ın kırsalındaki  2000 km lik yol ağındaki yapım işlerini çok daha etkili ve verimli hale getireceklerini söyledi.

 

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kuruluyor

 

Gündemin 8.maddesinde yer alan Kadro İhdası ile ilgili dosya hakkında da açıklamalarda bulunan Dursun, buradaki  asıl  meramın Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ihdası  olduğunu açıkladı.

İl Özel İdare bünyesinde halen ihdas edilmiş 13 adet Müdür kadrosunun 12 tanesinin ihdas edildiğini, içme sularının ise 14 yıldır Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde büyük bir özveriyle yürütüldüğünü, son dönemde kapsamının genişletilerek büyük gurup sularının hayata geçirildiğini, fakat gelinen süreçte yapılan kapsamlı ve büyük tesislerin haklı olarak muhtarlıklar eliyle işletilmesinde zorlukların ve devamında sorunların yaşandığını halen bir çok köyde işletme sıkıntısından kaynaklı yüksek maliyetli şebekelerin var olduğunu, o nedenle milyonlarca harcama yapılarak köylere kazandırılan tesislerin vatandaşlara sağlıklı ve çok daha ekonomik bir şekilde profesyonel bir işletme anlayışıyla işletilmesinin yapılması gerektiğini söyledi. Yaşanan sorunun çözümüne ilişkin uzun zamandır mevzuatlar çerçevesinde çözüm arayışlarının olduğunu da söyleyen Başkan Dursun, İl Özel İdaresi kanununun kendilerine içme sularının işletilmesi hususunda açıkça bir görev tarifinin olmadığını, bunun yanında mevcut köy kanununda da muhtarlara verilen işletme yetkisinin günümüz şartlarını tarif  edemediğini, o nedenle her iki kanunda işletme sahibinin tam tarifini yapılmamasından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için yine 51 il özel idareleri arasında ilki gerçekleştirerek  içme suları işletme yönetmeliğini 05/09/2019 tarihli ve 100 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla günümüz şartları ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde hazırlandığını açıkladı. Mevzuat gereği  çıkartılan yönetmeliğin maddi konuları içermiş olması nedeniyle Sayıştay’ca da onay görmesi gerektiğini söyleyen Başkan, bu süreci Sayıştay'a doğru ve etkili bir şekilde iyi anlattıklarını, Bartın İl Genel Meclisinin çıkartacağı bu yönetmeliğin bu alanda yaşanan sıkıntıları ve oluşan kamu zararının önüne geçeceğini, bir başka yönüyle de diğer illere uygulamada çok önemli bir örnek teşkil edeceğini söz ile de ifade ettiklerini belirtti. Sayıştay'ın bu yönde samimiyetle gerçekleştirmiş olduğu inceleme ve değerlendirmesinde ‘Bartın İl Genel Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 100 sayılı İçme Suları İşletme Yönetmeliğinin uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.’ ibaresiyle kendilerine ulaştığını söyleyen Dursun,  şimdi bu yönetmeliğin Sayıştay’ca da kabulünden sonra İl Özel İdare bünyesinde ihdas edilecek Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yeniden oluşturulacak olan alt yapıyla hiçbir muhtara köyünün içme suyu tesisinin işletmesinin devri konusunda baskı yapmadan özellikle işletme sorunu yaşanan tesislerin işletmesini süratle devralacaklarını açıkladı. Buradaki amacın idareye getireceği gelir önceliğinin olmadığını,  bazı köylerde terfi  sistemlerin çokluğu ve bu tesislerin enerjiye bağlı olarak maliyetlerini artırdığını, muhtarların da elinde olmayan nedenlerle suyun tonunun 5 TL ye kadar ulaşan köylerin olduğunu, İl Özel İdaresinin profesyonel işletmecilik anlayışı ile burada oluşan yüksek maliyetleri kabul edilebilir rakamlara çekerek   köylere sıhhi açıdan  çok daha sağlıklı içme ve kullanma sularını halkın hizmetine sunabileceğini söyledi.

Ardından diğer il özel idarelerinin cesaret edip yapamadığı ama Bartın İl Özel İdaresinin hayata geçirdiği projelerinin arasında  2015 yılında gerçekleştirilen güneş enerjisiyle elektrik üreten tesisin halen özel idareye enerji mahsuplaşmasının dışında kâr eden bir tesis olarak üretimine devam ettiğini, yine 2018 yılında  hiç bir özel idarenin uygulamasına başlayamadığı beton santralı ve kilitli parke imalat tesisini özel idare bünyesinde kurarak gerçekleştirilen imalatlar ile tüm Türkiye'ye örnek olduklarını, şimdi de içme sularının işletmesini profesyonel bir anlayış ile vatandaşlara sağlıklı ve en ekonomik bir şekilde bu hizmeti de başarıyla hayata geçireceklerini söyledi.

7. dönemin sonuna kadar yine birçok yeni projelere imza atacaklarını ifade eden Dursun,  sistemini kurmaya çalıştıkları işletmenin şimdiden İdareye ve köylere hayırlı olmasını dilediklerini söyledi.

Sözlerinin sonunda Başkan Dursun, gündemin 1. maddesinde yer alan Bartın İli Amasra İlçesi (KGYS) Kent Güvenlik Sistemi Modernizasyonu projesinin 2020 yılı ek çalışma yatırım programına alınması ile ilgili dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu okuttu. Dosya Meclisin oybirliği ile karara bağlandı.

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin